studenti
Mesto za uspešne studente

Menadžment u trgovini

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Pojam i značaj trgovine i tržišta

Trgovina je privredna djelatnost koja ima za zadatak da svojim posredovanjem u prometu organizuje redovnu razmjenu između proizvodnje i potrošnje. Funkcija trgovine u društvenoj podjeli rada je proces povezivanja proizvođača i potrošača, odnosno ponude i tražnje. Trgovina je uslovljena potrebama i njome se zadovoljavaju potrebe za različitim proizvodima. Osnovni zadatak trgovine je zadovoljenje čovjekovih raznih potreba. Teoriju o tome je razvio Abraham Maslow, još 1943. god. i objavio prvi put u članku “Teorija ljudske motivacije“ (A Theory of Human Motivation), 1943. godine. „Potreba je osjećaj nedostatka, neimanja nečeg ili nekog bitnog u životu čovjeka, što u njemu izaziva tenziju, pritisak, a pokreće čovjeka na akciju s ciljem uklanjanja nelagodeizazvane pritiskom nedostatka.“ Abraham Maslow Piramidalni prikaz Maslovljeve teorije hijerarhije ljudskih potreba, sa fiziološkim potrebama na njenom dnu.

Kada se jedna potreba zadovolji, opada značaj njene motivacione uloge, odnosno kada se neka potreba zadovolji, druga brzo zauzima njeno mesto, tako da ljudi uvek teže da zadovolje neku potrebu. Npr. čovjek će težiti prvo da zadovolji svoje osnovne potrebefiziološke, da diše, jede, da mu je toplo i sl., a u onom momentu kada zadovolji te potrebe počeće razmišljati i djelovati u pravcu zadovoljenja višeg ranga potreba i tako ka vrhu piramide.

Subjekti trgovine mogu biti:

  • Pojedinci
  • Privredni subjekti
  • Država

Elementi trgovine su :

1. Proizvod,
2. Mjesto,
3. Marketing,
4. Model prijema narudžbina
5. Način prijema novca
6. Isporuka
7. Mogućnost vraćanja proizvoda
8. Garancija
9. Tehnička podrška

Trgovina se obavlja na tržištu. Tržište predstavlja susret ponude i potražnje. Taj susret organizuje trgovina. Ponuda i tražnja izjednačavaju se na nivou cijene koja uspostavlja tržišnu ravnotežu. Npr., ako kupac odredi jednu cijenu, a prodavac ne želi toliko platiti za tu robu, kupac neće moći prodati svoju robu. Cijena će ići na dole dok ne dođe na nivo najviše cijene koju je kupac voljan platiti za tu robu. S druge strane, ako imamo situaciju da na strani ponude imamo mali obim, a na strani tražnje veliki, cijene će rasti domomenta izjednačavanja količine na strani ponude i tražnje (prodavac će podizati cijenu do nivoa gdje ostaje na strani ponude samo manji broj kupaca koji su spremni platiti toliku cijenu, a poklapa se sa obimom njegove ponude).Taj proces, koji omogućava da se cijene prilagođavaju odnosu ponude i tražnje nazivamo tržišnim mehanizmom uspostavljanja ravnoteže između ponude i tražnje. Tržište prema najkraćoj definiciji predstavlja mjesto gdje se susreću ponuda i tražnja.
Kupovina i prodaja se mogu obavljati i bez prisustva robe i bez direktnog kontakta kupaca i prodavaca, kao pri kupovini baziranoj na katalozima, putem telefona, faksa, interneta i slično. Zbog toga se tržište definiše kao stalan i organizovan oblik dovodjenja u kontakt ponude i tražnje roba i usluga.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.