studenti
Mesto za uspešne studente

Metode prikupljanja podataka

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Metod je način putem koga se dolazi do naučnih saznanja i potiče od grčke reči methodos – put, traženje. Da bi se otkrila nova saznanja potrebno je pridržavati se određenih pravila – metodološkog pristupa, postupaka i sredstava istraživanja. Ali, metod je i u funkciji provere već stečenih saznanja. Pri tome i metod se kao i sama nauka, kontinuirano razvija i dograđuje.
Svakodnevno shvatamo da su informacije i podaci, ključ ka uspešnom obavljanju poslova, tako da ljudi teže ka što boljim i kvalitetnijim informacijama. Sada je znatno olakšan način dolaska do tih informacija, u odnosu na neka prošla vremena kada je put do podataka i informacija bio dosta duži i teži. U današnje vreme prenatrpani smo informacijama sa svih strana. Internet, radio, televizija, novine itd. svakodnevno nam serviraju hiljade za nas bitnih ili nebitnih informacija.
Prikupljanje podataka je jedna od najbitnijih faza u naučnim istraživnjima. U današnjem svetu informacije su lako dostupne i do njih se može doći na mnogo više načina , za razliku od ranijih godina. Da bi se ti podaci što kvalitetnije prikupili postoje brojni metodi za prikupljanje podataka. Ali prilikom istraživanja društvenih pojava javljaju se pojedine objektivne poteškoće. Prikupljanje podataka je potreba za svako naučno, a moglo bi se reći i uopšte svako istraživanja. Do podataka se može doći na dosta načina. Uglavnom se do podataka dolazi putem ljudskih čula, tj. vidom, sluhom, ali do podataka se može doći i na druge načine analizom, merenjem, upoređivanjem i sl. Posmatranjem, ispitivanjem, analizom, skaliranjem itd., može se doći do značajnih podataka potrebnih za istraživanje, a što je još bitnije za donošenje ispravnih zaključaka. Bez podataka, ili bolje reći bez dovoljno podataka istraživanje je nepotpuno i nemoguće.
Metodologija, kao logička disciplina se bavi proučavanjem metoda istraživanja (razvijanjem logičkih načela naučnih saznanja, svojstvima dobijenih podataka, njihovom sistematizacijom i razlozima zbog kojih se oni mogu koristiti u okviru konkretne nauke). Zadatak metodologije je da opiše i objasni metode naučnog saznanja, tj. način dolaženja do naučnih saznanja.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.