studenti
Mesto za uspešne studente

Načela finansijske politike

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Predmet interesovanja finansijskog menadžmenta bili su problemi finansiranja odnosno pribavljanja kapitala iz različitih izvora, odnosno problemi pravnih i finansijskih odnosa preduzeća i finansijskih institucija koja mu obezbeđuju kapital kao i finansijski instrumenti kojima se kapital pribavlja.
Predmet interesovanja tradicionalnog pristupa bila je pasiva bilansa stanja preduzeća. Pristalice tradicionalnog pristupa problemu finansiranja preduzeća posmatraju sastanovišta investicionog bankara a ne sa stanovišta donosioca investicionih odluka u okviru preduzeća. Ovakav pristup je kritikovan i osporavan. Krajem 50-tih godina prošlog veka došlo jedo razvoja savremog pristupa finansijskog menadžmenta. Dolazi do naglog ekonomskog rasta i brzih tehnoloških promena.

Porast značaja odgovornosti menadžera prema akcionarima i kreditorima, prema zaposlenima, prema dobavljačima, prema državi nastala je potreba za korišćenjem naučnih metoda u donošenju finansijskih odluka, odnosno nastala je potreba za daljim razvojem teorije finansijskog upravljanja kao naučne discipline. Za razliku od tradicionalnog pristupa finansijskom menadžmentu čiji je predmet bio samo pribavljanje kapitala, odnosno pasiva bilansa stanja savremeni pristup pored pribavljanja kapitala, razmatra njegovu upotrebu odnosno obuhvata i aktivu i pasivu bilansa stanja.

Savremeni pristup finansijskom menadžmentu prema Solomonu treba da obezbedi da finansijski menadžment pruži naučnu osnovu za odgovore na sledeća pitanja: koju vrstu sredstva preduzeće treba da pribavi, koliki ukupan obim sredstava preduzeće treba da ima, kako potrebna sredstva treba da budu finansirana.
Preduzeće se može posmatrati kao određeni finansijski sistem. Da bi se preduzeće moglo osnovati potreban je početni kapital kako bi se obezbedili neophodni činioci proizvodnje,sredstva za rad, radna snaga, predmeti rada i sl.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.