studenti
Mesto za uspešne studente

Poslovanje preduzeća JKP-beogradski-vodovod

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Lepeza raznovrsne i opasne konkurencije mnogobrojnih preduzeća, raznolike ponude proizvoda i usluga, brzog vremena i načina života, zahtevni i izbirljivi kupci, oštri saradnici, akcenat na kvalitet i zaštitu životne sredine su uslovi, smernice, kao i ograničenja koja su postavljena pred nekim preduzećem. Veoma je važno imati jasno određen cilj, poslovnu politiku i način predstavljanja poslovnog sistema na tržištu. Kvalitet, trajnost, funkcionalnost predstavljaju osnov jednog proizvoda. Zbog toga preduzeće mora obratiti pažnju na sve aspekte svoje organizacije. Korisnik, odnosno zainteresovane strane su na vrhu piramide i odlučuju o svemu, njihov je izbor, ocena, pohvala i kritika. Predstavljaju osnovu životajednog poslovnog sistema. Ciljeve preduzeće treba i mora ostvarivati u korak sa krajnjim korisnikom. Veoma lako u današnje vreme, uz mnoštvo izbora, kupac se odluči za proizvod drugog preduzeća, odnosno konkurencije. Iz tog razloga, mora pratiti sve aktuelnosti i trendove na tržištu, mora osluškivati zahteve kupaca i samim tim u skladu sa tim preduzeti odgovarajuće mere i opredeliti za određene puteve.
Osnovni zadatak javnog sektora je prikupljanje, raspodela i upotreba finansijskih sredstava države što mora da bude ažurno praćeno, verno obelodanjeno i potvrđeno. Naime, sve što je činjeno javnim finansijskim sredstvima, tj. sredstvima prikupljenjim od široke javnosti, mora da bude evidentirano u poslovnim knjigama, obelodanjeno u finansijskim izveštajima i potvrđeno izveštajem revizora, na osnovu čega je sama država, kao i njeni entiteti u mogućnosti da analizira učinjeno i planira buduće poslovanje, a široka javnost u mogućnosti je da dobije informacije o tome kako je javni sektor obavio svoje zadatke, odnosno da li je radio zakonito i efikasno.
Finansijski izveštaji su strogo formalizovane forme koje obuhvataju sve bitno o preduzeću, a što se odnosi na: finansijsko stanje (imovinu, obaveze, kapital), uspešnost (rashode, prihode, dobitak odnosno gubitak), gotovinske tokove (u poslovnim, finansijskim i investicionim operacijama) i politike kojima se usmerava preduzeća.
Odgovornost za sastavljanje ovih izveštaja, i za njihov kvalitet nosimenadžment preduzeća. Sam proces sastavljanja finansijskih izveštaja veoma je složen pa je za proveru njihove realnosti odnosno saglasnosti sa računovodstvenim standardima i zakonskim propisima potreban angažman posebnih profesionalaca – nezavisnih revizora. Plodovi koje daje revizorsko ispitivanje su nalazi o valjanosti produkovanjafinansijskih informacija otuda i o kredibilitetu koji treba pokloniti tvrdnjamaiskazanim u računovodstvenim izveštajima.
Analiza finansijskih izveštaja je jedan od segmenata poslovne analize koju sprovodimo radi upoznavanja sa ekonomskom i finansijskom snagom preduzeća i perspektivama njegovog razvoja. Osim razumevanja poslovanja preduzeća, analiza finansijskih izveštaja se kao nezaobilazan alat može koristiti i u procesu donošenja kvalitetnih poslovnih odluka, ne samo unutar preduzeća nego i na finansijskim tržištima. Analiza finansijskih izveštaja je obavezan alat u procesu procee vrednosti preduzeća.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.