studenti
Mesto za uspešne studente

Program uvodjenja novog proizvoda

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

UVOD

Jedan od najvećih izazova u području strategijskog planiranja marketing aktivnosti jeste razvoj novog proizvoda.Razvoj novog proizvoda predstavlja aktivnost strategijskog karaktera, jer su implikacije njegovog razvoja na poslovanje kompanije dugoročne.
U prvom delu rada akcenat smo stavili na pojam novog proizvoda kao i na njegov značaj.U vezi sa tim novi proizvod je osnova kompanijskog rasta i razvoja. Stoga se razvoj novog proizvoda izučava u sklopu procesa strategijskog planiranja na nivou kompanije, odnosno strategijskih poslovnih jedinica, u kojem marketing ima ključnu ulogu.
Kada organizacija pažljivo segmentira tržište, izabere svoje ciljne potrošače, identifikuje njihove potrebe i definiše strategiju pozicioniranja na tržištu, u boljoj je mogućnosti da razvije novi proizvod.
Marketing eksperti imaju glavnu ulogu u procesu razvoja novog proizvoda, identifikovanjem i procenom ideja o novom proizvodu, sarađujući sa ostalim zaposlenima u svakoj fazi razvoja.
Organizacija treba da ima u vidu da proizvodi, bez obzira koliko su uspešni, obično ne mogu da održe visok nivo prodaje i profita i da će doći, pre ili kasnije, do pada.Inovacija može da donese organizaciji konkurentnu prednost i profite, ali ništa ne traje večno.Uspeh dovodi do imitatora koji odgovaraju superiornijim karakteristikama, nižim cenama, ili nekim drugim novim načinima privlačenja potrošača.
U drugom delu smo definisali plan i program uvođenja novog proizvoda.Vreme, konačno, čini skoro sve prednosti zastarelim.Zbog toga bi i male i velike organizacije trebalo konstantno da planiraju uvođenje novih proizvoda.
Novi proizvodi su važni jer mogu da:podstiču diferentne prednosti, održavaju rast prodaje, zahtevaju dosta vremena za razvoj, stvaraju velike profite, omogućavaju organizaciji da se diversifikuje, čine distribuciju efikasnijom, vode tehnološkom razvoju i odgovaraju na promenljive zahteve potrošača.
Osnovni razlog razvoja novih proizvoda jeste povećanje prodaje i profita organizacije. Postoji pozitivna korelacija (veza) između uvođenja novih proizvoda i ostvarenja ciljeva organizacije.
U trećem delu smo ukazali na uvođenje proizvoda na tržište Srbije.Ako pretpostavimo da je kompanija utvrdila listu potencijalnih ciljnih tržišta, postavlja se pitanje izbora ciljnih tržišta.
Mnoge kompanije preferiraju da prodaju u susednim zemljama, zato što bolje razumeju te zemlje (kao tržišta) i bolje mogu da kontrolišu svoje troškove. Kompanija preferira zemlje koje se visoko rangiraju po tržišnoj aktivnosti, koje imaju nizak rizik na tržištu i u kojima kompanije imaju konkurentnu prednost.

1 POJAM I ZNAČAJ NOVOG PROIZVODA

Inovativnost preduzeća se meri u odnosu prema preduzeću i prema sredini.Novost se meri odnosom prema stepenu familijarnosti sa novim proizvodom, kao i sa povezanom tehnologijom i ciljnim tržištivima.Stvarno nov proizvod je onaj koji se zasniva na tehnologiji koja se ranije nije koristila u grani, ima uticaj na ili je uzrok značajnih promena u grani, prvi je u toj vrsti i potpuno nov za tržište.
Svake godine se preko 16.000 novih proizvoda (uključujući proširenje linije ili nove marke) uvodi u prodavnice.Organizacija može dodati nove proizvode putem kupovine ili razvoja.
Kupovina se može obaviti u tri oblika.Organizacija može da kupi:
1. druge organizacije,
2. patente i
3. licence i franšize od drugih organizacija.

Razvoj je moguć na dva načina.
Organizacija može da razvije proizvode u sopstvenim laboratorijama i istraživačkim centrima, ili može da sarađuje sa nezavisnim istraživačima ili organizacijama koje se bave razvojem novih proizvoda i na taj način da razvije specifičan novi proizvod.

1.1 Faktori razvoja novog proizvoda

Kada određeni koncept proizvoda prođe test poslovne analize, on se putem istraživanja i razvoja ili inženjeringa tehnički oblikuje u proizvod.Sve do tada, koncept je postojao samo kao deskripcija rečima, skica ili prototip.
Ta faza zahteva velike investicije, koje su neuporedivo veće u odnosu na prethodne faze.U toj fazi, kompanija će ustanoviti da li se ideja o određenom proizvodu može pretvoriti u tehnički izvodiv i komercijalno koristan proizvod.Ako to nije slučaj, ukupni troškovi projekta će biti beskorisni, osim nekih korisnih informacija dobijenih u tom procesu.
Transformacija zahteva potrošača u prototipove proizvoda potpomaže čitav niz metoda, poznatih kao razvoj funkcije kvaliteta.Metodologija polazi od liste željenih atributa od strane potrošača, dobijene na osnovu istraživanja tržišta, i njenog pretva ranja u listu atributa od strane inženjeringa koju koriste inženjeri.
Glavni doprinos ovih metoda jeste poboljšanje komunikacije između marketing stručnjaka, inženjera i zaposlenih u proizvodnji.Skraćenje životnog veka proizvoda dovelo je do skraćenja perioda prihvata inovacija od strane potrošača.Brz prihvat tehnološki inovativnih proizvoda doveo je do:
– skraćenja životnog ciklusa tehnoloških inovacija,
– skraćenja životnog ciklusa proizvoda koji su na osnovu istih razvijeni i proizvedeni,
– standardizacije tehnološki inovativnih proizvoda i
– homogenizacije ponašanja potrošača.

Kao posledica poslovanja u uslovima brzih i nepredvidivih promena na globalnom tržištu i globalnom okruženju, proizvod podleže uticaju:
– zahteva globalnog potrošača,
– konkurencije globalnog karaktera,
– tehnoloških promena na globalnom nivou i
– državne regulative koja teži globalizaciji.

Uloga marketinga u identifikovanju zahteva potrošača je ključna i zahtevi savremenog potrošača sve češće su usmereni ka stvaranju novog proizvoda.U velikoj meri podsticaj za stvaranje novog proizvoda dolazi od konkurencije, posebno u uslovima zajedničkog razvoja novog proizvoda u alijansnim aranžmanima.
Stvaranje novog proizvoda je olakšano ukoliko su posledica tehnoloških inovacija koje podržavaju efikasan razvoj novog proizvoda.Razvoj novog proizvoda je pod uticajem regulative na tržištu kompanije.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.