studenti
Mesto za uspešne studente

PROMOCIJA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA NA PRIMERU PREDUZEĆA „AMREST“ (KFC RESTORANI)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Definicije marketinga su brojne: od opširnih školskih verzija do onih kratkih i britkih koje su omiljene među odgovorima za oglašavanje. Sama koncepcija marketinga nije ništa novo, lako je razumljiva i nije je teško objasniti. Jedna od mogućih definicija marketinga mogla bi biti: Marketing je naučna i stručna disciplina, ekonomski i poslovni proces, poslovna orjentacija, koncepcija, politika, filozofija, strategija i taktika, kao i sistem, funkcija, skup aktivnosti i organizaciona celina u poslovno – proizvodnom sistemu – koji su usmereni ka postizanju ekonomskih ciljeva u proizvodnji i poslovanju, kao i zadovoljenju potreba potrošača i društva. U izučavanjima i primeni marketinga u praksi, potrebno ga je posmatrati iz raznih uglova. Tačnije potrebno ga je analizirati i izučavati po različitim, specifičnim svojstvima. Najvažnija svojstva marketinga su ona navedena u prethodnoj definiciji. Marketing je naučna disciplina, jer naučno istražuje i dokazuje, pre svega, pojave i zakonitosti na relaciji savremena proizvodnja – tržište. Na ovoj relaciji se javlja mnoštvo faktora, događaja, promena, odnosa, veličina, kretanja i uslova koje treba naučno istraživati i objasniti. Sve to ima velikog odraza na ekonomiju preduzeća i privrede, pa i na društvo u celini. Zbog toga je istraživanju, unapređenju i primeni marketinga potrebno pristupiti na naučnoj osnovi. Pored toga, marketing je i stručna disciplina zastupljena u proizvodno-poslovnoj praksi. Kao struka on se bavi istraživanjem tržišta i poslovne okoline, kako bi pribavio informacije i prezentirao ih različitim korisnicima u preduzeću. Među tim korisnicima u prvom redu treba da bude dizajn, kome su marketing informacije osnova za stvaranje proizvoda. Uz istraživačke, marketing obavlja i mnoge operativne aktivnosti u preduzeću i izvan njega.
Kao što je u definiciji potencirano, marketing je ekonomski proces koji kao takav povezuje proizvođače sa potrošačima. Pri tome marketing obuhvata i sistem informacija koje od potrošača idu ka proizvođaču i od važnosti su za njegovo poslovanje. Na ovaj način, dovođenjem proizvodnje i potrošnje u kontakt, marketing omogućava efikasno odvijanje procesa razmene. Da bi do razmene došlo, nužan uslov je postojanje dveju strana – proizvođača i potrošača spremnih i sposobnih za komuniciranje na tržištu. Marketing treba da doprinese, da eventualni kontakt na tržištu između proizvođača i potrošača postane realan akt kupoprodaje. On omogućava da se čin razmene između proizvođača i potrošača odigra, da potrošač dobije proizvode i usluge koji su mu potrebni, a proizvođač odgovarajuću nagradu za to, preko cene proizvoda i usluga. Pored toga što je ekonomski proces, marketing je i poslovni proces.
On omogućava da se identifikuju potrebe potrošača, privrede i društva za određenim proizvodima, što je još važnije, u poslovnom pogledu marketing nakon istraživanja tržišta i potrošača – usmerava proizvode na mesta, po kvalitetu i cenama u skladu sa zahtevima potrošača. On kao poslovni proces doprinosi prilagođavanju poslovne aktivnosti preduzeća potrebama postojećih, kao i potencijalnih kupaca. Za opstanak i rast preduzeća važno je zadržati postojeća i osvajati nova tržišta. Tome marketing kao poslovni proces posebno doprinosi prateći i reagujući na tržišne situacije, činioce u poslovnoj okolini, a naročito na potrebe potrošača. Kao poslovni proces marketing je širi od zbira aktivnosti koje su obuhvaćene u njegovom sektoru. On se kao proces povezuje sa svim funkcijama u preduzeću, a naročito sa dizajnom sa kojim ostvaruje organske funkcionalne veze. Između ostalog marketing je poslovni proces, jer ima stalnu dinamiku i prožima celokupno poslovanje preduzeća. Marketing je potrebno posmatrati i izučavati kao poslovnu orijentaciju preduzeća. Ovo svojstvo marketinga ogleda se u njegovom delovanju u preduzeću, čija je posledica okretanje – orijentisanje proizvodnje ka tržištu i potrošačima.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.