studenti
Mesto za uspešne studente

Razvoj elektronske carine

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Informatička revolucija utiče na smanjenje troškova dobijanja, obrade i prenosa informacija, kao i na ukupan način poslovanja. Informacione tehnologije ne svode se samo na kompjutere. Informacione tehnologije obuhvataju informacije koje firme stvaraju i koriste, kao i širok spektar konvergentnih i povezanih tehnologija, odnosno oprema za očitavanje podataka, komunikacione tehnologije i druga oprema i usluge.
Pored kompanija i državna uprava u cilju efikasnijeg obavljanja svojih poslova oseća potrebu za uvođenjem informacionih tehnologija. Carinske administracije, kao deo državne uprave, a pre svega zbog prirode svog poslovanja i razmene informacija između različitih carinskih administracija, među prvima su krenule u proces razvoja e-carine.

1. Vizija i ciljevi elektronske carine

Komisija i države članice EU se obavezuju, a u cilju uspostavljanja panevropskog servisa eUprave, da obezbede efikasne, efektivne i interoperabilne informacione i komunikacione sisteme javnih uprava, kako bi se razmena poruka i proces javnog informisanje širom Evrope obavljao na bezbedan način. Kao deo ove obaveze, isti su se obavezali da će obezbediti sigurnosne, integrisane, interoperabilne i pristupačne elektronske carinske sisteme kako bi se olakšala logistika u lancu snabdevanja i olakšale carinske formalnosti prilikom kretanja robe u/i van Evropske Zajednice, i da se smanji rizik sa gledišta bezbednosnih i sigurnosnih standarda građana, uspostavljanjem kompatibilnih IT carinskih sistema između država članica EU.
EU elektronski carinski sistemi će u osnovi biti izgrađeni u skladu sa međunarodnim standardima u pogledu skupova podataka i formata poruka, čime će se omogućiti buduće interakcije sa carinskim sistemima trećih zemalja.
Komisija i države članice EU imaju za cilj da obezbede strukturu i način na koji Komisija, carinske uprave i druge granične službe u EU mogu da razmenjuju elektronske podatke, kako bi se:
• Obezbedila efikasna kontrola sa jedne strane i olakšalo kretanje robe kroz efikasne procedure za izvoz i uvoz;
• Obezbedilo povećanje konkurentnosti evropske privrede kroz smanjenje administrativnih troškova i poboljšanje carinskih procedura;
• Olakšanje legitimne trgovine kroz koordiniran pristup svih kontrolnih službi, a koje se odnose na kontrolu robe prilikom uvoza i izvoza;
• Poboljšala bezbednosti i sigurnost građana u vezi sa opasnom i ilegalnom robom;
• Poboljšala zaštita finansijskih interesa Evropske zajednice (EZ) i njenih država članica;
• Doprinelo borbi protiv međunarodnog kriminala i terorizma pružajući brze i relevantne informacije u vezi sa međunarodnim lancem snabdevanja;
• Omogućila nesmetana razmena podataka između relevantnih kontrolnih organa po pitanju uvoza i izvoza na osnovu Carinskog zakona EU i drugih relevantnih propisa.
Da bi se postigli ovi ciljevi, Komisija i države članice EU imaju za obavezu da obezbede:
• Elektronsku razmenu podataka između carinskih ispostava za sve carinske postupke ili iz bilo kojih drugih razloga koje se odnose na kretanje robe preko granica EU;
• Da ekonomski operater može da podnese svoje deklaracije u elektronskom obliku iz svojih prostorija, bez obzira u kojoj državi članici EU roba ulazi u /ili istupa iz EU;

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.