studenti
Mesto za uspešne studente

Razvoj karijere

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Savremeni svet karakterišu brze promene, na koje moraju da odgovaraju kako organizacije, tako i pojedinci koji su njihov sastavni deo. Sam menadžment prateći okruženje, kreira i modifikuje interne karakteristike, kako u pogledu sredstava i predmeta rada tako i u pogledu zahteva prema zaposlenima. Ljudi sa svojim karakteristikama su specifični, nisu predvidivi i ne mogu se objektivno sagledati kao što se mogu sagledati materijalna sredstva za rad. Iz tog razloga mnogo više napora se ulaže u planiranje i predviđanje ljudskog faktora, s obzirom da je ljudski faktor pokretačka snaga svake privredne organizacije.
U modernim zemljama, većina poslovnih subjekata smatra upravljanje ljudskim resursima investicijom koja omogućava integraciju poslovnih planova i veština zaposlenih, kako bi se ostvarili ovi ciljevi u kategoriji ekonomskog rasta, proizvoda i usluga. Danas gotovo da ne postoji organizacija orjentisana ka uspehu, a koja ne vodi računa o motivaciji zaposlenih. Nekada je ključno bilo „znati kako“, a u savremenim karijerama zaposleni još moraju „znati zašto“ i „znati kome“. Zaposleni se u planiranju svoje karijere ne mogu više oslanjati samo na organizaciju, već treba sami da upravljaju svojim razvojem i svojom karijerom. Koncept karijere sve više zamenjuje koncept posla.Posao je kratkoročna vremenska perspektiva koji određuje organizacija radi zadovoljenja organizacijskih potreba, dok je karijera dugoročna (životna) vremenska perspektiva koju određuje pojedinac i koja u sebi ujedinjuje individualne i organizacijske interese i potrebe.
Karijera i njen razvoj značajni su, ne samo za zaposlene, već i za organizaciju. Napredovanje predstavlja jedan od osnovnih načina motivacije zaposlenih. Koncept karijere zahteva od organizacije da se ona više bavi individualnim interesima i ciljevima zaposlenih radi ostvarenja organizacione uspešnosti i razvoja.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.