Odlomak

Међународне економске интеграције као облик привредног повезивања земаља имају дугу историју. До деветнаестог века економске интеграције између самосталних држава остваривале су се на регионалном економском простору. Током деветнаестог века процеси економског повезивања наглашено су носили атрибуте националних хомогенизација и формирања националних држава. Двадесети век обележио је веома изражени динамизам континенталних економских интеграција. Међународну економску интеграцију карактерише удруживање националних привреда у циљу уклањања царинских и многобројних облика нецаринских баријера и других рестриктивних мера које имају за циљ да ограниче слободну међународну трговину, кретање људи и капитала, као и свих осталих фактора производње кој се односе на треће земље – нечланице економске интеграције

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Komentari