studenti
Mesto za uspešne studente

Špedicija u preduzeću ”EUROŠPED”

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Špedicija u preduzeću ”EUROŠPED”

EUROŠPED

Preduzeće „Eurošped“ d.o.o. je osnovano 1996. godine, sa sedištem u Novom Sadu. Primarna delatnost preduzeća je bila špedicija, carinsko posredovanje i spoljna trgovina, ali se vremenom javila potreba organizacije transporta komitentima.
Preduzeće poseduje sertifikat Carinskog agenta u posrednom zastupanju u Carinskom postupku.
Dugogodišnji rad i iskustvo, kao i veliki broj komitenata, samo su jedan od pokazatelja koliko je preduzeće „Eurošped“ zaista ozbiljna i kompetentna u obavljanju ovog posla.
Preduzece ima ugovore sa mnogobrojnim špedicijama u gradovima Srbije – u Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Subotici i dr., kao i na svim graničnim prelazima – Batrovci, Bačka Palanka, Horgoš, Kelebija, Sremska Rača, što takođe omugućava lakši i brži rad i veću efikasnost.
Danas preduzeće ima radnike visokog nivoa obrazovanja, poznavanja engleskog i nemačkog jezika , i kompetentnosti u obavljanju špediterskih i transportnih usluga. Preduzece „Eurošped“  takođe planira i svoje proširenje, što kupovinom vozila za potrebe transporta svojih komitenata, što izgradnjom carinskog i necarinskog magacina na pripadajućem posedu od 15.000 m2, na lokaciji Rimski Šančevi, Sentandrejski Put, u blizini autoputa Beograd – Subotica.
Preduzeće  „Eurošped“  ima  poslovnice na dve lokacije , u Ćirpanovoj I  Ranžirnoj ulici,sa radnim vremenom od 08h – 16h .

RAD U PREDUZEĆU “EUROŠPED DOO”
-izvoz maline u Rusiju-

Ovde ćemo govoriti o izvozu 5tona maline u Rusiju. Prevoz se odvija kroz Ukrajinu, na putu za Rusiju i to obilaznicom severno od Kijeva. Radi se o drumskom prevozu, hladnjačom.
Najpre izvoznik je izdao transportnu dispoziciju “Eurošpedu” te se, njenim prijemom, obavezao da će isporučiti robu do špeditera kupca. Dispozicija domaćem špediteru, pored odredaba o vidu ugovorenog transporta, mesta utovara, i opredeljenja robe, sadrži i nalog za osiguranje robe. Nakon dobijenog naloga, špediter “Eurošped” u svoje ime, a za račun izvoznika, zaključuje ugovor o osiguranju sa osiguravajućom kompanijom, za robu na putu na određenoj relaciji.
Potom špediter izdaje potvrdu. .
Špediterskom potvrdom on potvrđuje izvozniku da je sadržaj robe, njenu težinu i druge njene karakteristike primio u dobrom stanju,sa obavezom da robu stavi na raspolaganje primaocu (uvozniku).
Pre nego što malina napusti zemlju izvoznika, ona mora da se ocarini. Izvozno carinjenje obavlja se obično na nekom od graničnih prelaza ili u fabrici prodavca, ukoliko postoji carinsko skladište određeno odlukom odgovarajućeg carinskog organa. Mesto carinjenja robe odredio je nalogodavac u tekstu dispozicije špediteru.
U ovom slučaju  carinjenje se obavlja na graničnom prevozu “ „Nehotjejevka“
Carinjenje obavljaju zvanični carinski organi na bazi robnih dokumenata koja prate robu kako bi se utvrdila njihova saglasnost.
Na osnovu izvršenog carinskog pregleda carinski organ overava odgovarajuća dokumenta, čime se potvrđuje da je roba uredno napustila teritoriju zemlje Srbije i prešla carinsku liniju.
Broj uverenja koja prate robu u spoljnotrgovinskom poslovanju zavisi od karakteristika same robe, zakonodavstva u zemljama uvoznika i izvoznika i zahteva kupaca.
Nedostatak samo jednog uverenja može usporiti pa čak i onemogućiti izvoz ili uvoz.
Uverenja koja su potrebna u ovom slučaju su fitosanitarno uverenje i atest proizvođača.
Fitosanitarno uverenje predstavlja dokument namenjen kupcu kojim se potvrđuje da je izvršen pregled maline od strane ovlašćene institucije.
Dokument potvrđuje da je pregledana malina zdrava, odnosno da nije zaražena.
Atest proizvođača predstavlja dokument kojim proizvođač potvrđuje da je malina proizvedena u njegovim pogonima i da zadovoljava zahtevane standarde za tu vrstu robe.
Fiata dokumenta koja se koriste u ovom slučaju su:
FIATA FCR je špediterska potvrda prijema kojom špediter potvrđuje da je od određenog nalogodavca primio malinu radi otpreme u dobrom spoljašnjem stanju

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.