studenti
Mesto za uspešne studente

Špedicije i carine

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Uvod

Sa razvojem privrede,trgovine i transporta obim i raznovrsnost špediterskih usluga se povećava.U prošlosti a i danas nijedno špeditersko preduzeće nije obavljalo sve moguće poslove, već se u najvećem broju slučajeva specijalizovalo za određene vrste špediterskih poslova. Najčešće su primenjivani sledeći kriterijumi za podelu špedicija: -teritorialni delokrug poslovanja(domaća i međunarodna špedicija) -osnovno obeležije poslovanja(lučka, kontinentalna i granična špedicija) -obim poslovanja(velika, srednja i mala špediterska preduzeća) Domaća špedicija je ona špedicija koja ne prelazi državnu granicu zemlje u kojoj je sedište odnosne špedicije.Domaća špedicija organizuje otpremu i dopremu robe: -u istom mestu(“loko špedicije“) -iz jednog u drugo mesto iste zemlje(“međumesta špedicije“) U nekim evropskim zemljama kao u engleskoj nepostoji domaća već samo međunarodna špedicija.Domaću špediciju obavljaju železnička preduzeća(10,154). Poslovi međunarodne špedicije su složeniji od poslova unutrašnje špedicije. Složenost poslova zahteva visoko stručan kadar sa poznavanjem svetskih jezika. Lučke špedicije organizuju prevoz robe pomorskim prevoznim sredstvima, osiguranje brodskog prostora, prihvatom robe koja je stigla morem i njenom daljom otpremom u unutrašnjost kopnenim prevoznim sredstvima(železnicom, drumom, rekom), osiguranjem, carinjenjem, skladištenjem, distribucijom i drugim poslovima u vezi sa organizacijom prevoza između prodavaca i kupaca. Kontinentalna špedicija bavi se uglavnom otpremom i dopremom robe kopnenim prevoznim putem.Na osnovu kontinentalnog puta deli se na:železničku, rečnu-kanalsku, drumsku i vazdusnu špediciju.Kontinentalne špedicije bave se otpremom i dopremom robe svim kopnenim prevoznim putevima.One prate saobraćajne, a posebno uslove i cene prevoza u železničkom, rečnom, drumskom i vazdušnom saobraćaju onih zemalja sveta u kojima obavljaju špediterske poslove.Paćenje cena pruža mogućnost tarifskog kombinovanja i korišćenja povlastica koje se primenjuju za prevoz robe kroz pojedine zemlje. Granične špedicije imaju sedište na graničnim prelazima i uglavnom se bave carinjenjem, zbirnim prevozom, reekspedicijom i drugim poslovima za račun kontinentalnih i pomorskih špeditera, kao i drugih korisnika.

ŽELEZNIČKE ŠPEDICIJE

U tekstu o vrstama špedicija, između ostalih navedene su i specijalizovane špedicije za železnički transport. U periodu monopola železnice na transportnom tržištu najveći broj kontinentalnih špedicija specijalizovano je za transport robe železnicom, što se održalo do današnjih dana, zahvaljujući integralnog, multimodalnog i zbirnog transporta robe, kao i razvoja železničke infrastrukture i transportnih kapaciteta sa značajnim prednostima u odnosu na druge grane saobraćaja.Upravo zbog brojnih prednosti železnice, železnička preduzeća su organizovala sopstvene špedicije. Organizacija špediterskih preduzeća za železnički prevoz prilagođene obimu transportnog rada prema vrsti prevoza(isključivo železnicki ili kombinovani), teritorijalnom delokrugu rada(unutrašnja ili međunarodna za uvoz, izvoz ili tranzit), vrsti pošiljaka(denčane ili kolske) i drugim specifičnostima. Transformacijom železnica u evropi, brojne železničke špedicije su privatizovane ili su postale akcionarska društva sa većinskim ili delimičnim vlasništvom železničkim preduzeća, sto nije umanjilo njihov značaj za železnicu. Zbog specifičnosti železničkog prevoza, špediteri, kao organizatori prevoza, dužni su da prate funkcionisanje, ograničenja, uslovi cene u železničkom saobraćaju, ako ne svih evropskim, onda bar železnice na geografskom prostoru organizaciji prevoza. Pri ugovaranju transporta, špediteri su dužni da pruže sve informacije nalogodavcu o karakteristikama železničkog prevoza.U prvom redu o prevoznom putu, širini koloseka, vrsti i tipu železničkih vagona, propisima o naručivanju i tovarenju kola, granici tovarenja, tovarnim profilima, vrstama prevoza i vrstama pošiljaka i drugim značajnim karakteristikama. U skladu sa železničkim propisima, a u zavisnosti od količine i mase, špediteri mogu otpremati pošiljke kao komadne(denčane) pojedinačno ili kao zbirnu robu, a kao kolske pošiljke u pojedinačnim kolima, grupi kola ili maršutnim odnosno posebnim teretnim vozovima.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.