studenti
Mesto za uspešne studente

Strategijski menadžment

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Pred savremena preduzeća se postavljaju sve veći izazovi. Globalizacija, zahtevniji potrošači, intenzivan tehnološki razvoj, hiperkonkurencija i zahtevi za održivim razvojem pružaju šanse ali mogu predstavljati i pretnje za sve učesnike na tržištu.
Konkurentska prednost je osnov uspešnosti svake kompanije na konkurentskim tržištima. Međutim, mnoge kompanije su u višegodišnjoj, pa i višedecenijskoj, dinamičnoj trci za rastom i diversifikacijom, manje ili više, izgubile iz fokusa stvaranje i održavanje konkurentske prednosti. Danas su brojne svetske kompanije suočene sa trendom usporenog rasta i pojačane domaće, ali i globalne konkurencije.
Prilikom definisanja konkurentskih strategija kompanije moraju voditi računa o nameravanoj širini nastupa na tržištu, područjima delovanja konkurencije i načinu sticanja konkurentske prednosti na odabranom tržištu. U procesu definisanja širine tržišta mora se voditi računa o segmentaciji potrošača, potrebama potrošača, proizvodima kompanije i tehnologijama koje kompanija koristi.
Kada su u pitanju načini sticanja konkurentske prednosti moraju se imati u vidu izvori konkurentske prednosti, sposobnosti same kompanije i prednosti u pozicioniranosti robne marke na odabranom tržištu. Napori za održanje konkurentske prednosti kompanije moraju biti kontinuirani.
Kompanije moraju birati ciljna tržišta na kojima postoje velike šanse za sticanje konkurentske prednosti i na kojima su visoke ulazne a niske izlazne barijere. Takođe je važno u kojoj meri kompanija može uticati na strukturu grane u kojoj posluje, u cilju postizanja konkurentske prednosti.
Kompanije se bore za pronalaženje izvora konkurentske prednosti, koja kompaniji donosi bolje finansijske i druge performanse. Cilj je biti bolji od drugih, a to se može postići inovativnim i kreativnim delovanjem menadžmenta i zaposlenih.

1. KONKURENTSKA PREDNOST SAVREMENE KOMPANIJE
1.1 POJAM KONKURENTSKE PREDNOSTI
Konkurentska prednost je osnov poslovnih rezultata firme na konkurentskim tržištima. Međutim, posle više decenija dinamične ekspanzije i prosperiteta, mnoge firme su, u trci za rastom i diversifikacijom, izgubile iz vida konkurentsku prednost. Značaj konkurentske prednosti teško da bi mogao da bude veći nego što je to danas.
Firme su u celom svetu suočene sa sporijim rastom, kao i sa domaćim i globalnim konkurentima koji se više ne ponašaju kao da je „kolač“ dovoljno veliki za sve. Konkurentska prednost u suštini nastaje iz vrednosti koje je firma sposobna da stvori za svoje kupce. Ona može da se javi u vidu nižih cena od konkurentskih za podjednake koristi, ili kroz pružanje jedinstvenih koristi koje više nego neutrališu premijsku cenu (Stošić, 2013).
Potencijalni izvori konkurentske prednosti se nalaze svuda u firmi. Svako odeljenje, pogon, filijala, ili neka druga organizaciona jedinica imaju ulogu koja se mora definisati i razumeti. Svi zaposleni, ma koliko da su udaljeni od procesa formulisanja strategije, moraju da shvate svoju ulogu u ostvarivanju i održavanju konkurentske prednosti firme. Kada kompanija ostvaruje profit koji prevazilazi prosek u svojoj grani industrije, kaže se da ona poseduje konkurentnu prednost u odnosu na svoje suparnike. Cilj većine poslovnih strategija je da ostvare održivu konkurentnu prednost.
Postoje dva osnovna tipa konkurentne prednosti:
• prednost cene,
• prednost razlikovanja (Ristić, 2011).
Kada je kompanija sposobna da pruži iste prednosti kupcima kao i njena konkurencija, ali po nižoj ceni, to je prednost cene. Ako je sposobna da ponudi prednosti kupcima, koje prevazilaze prednosti konkurentnih proizvoda, onda je to prednost razlikovanja. Oni se zovu prednosti pozicioniranja i definišu kompaniju kao predvodnika, ili u ceni, ili u razlikovanju. Takodje postoji i pogled sa aspekta resursa. Ovo važi za kompaniju koja na najbolji način iskorišćava svoje resurse ostvarujući konkurentnu prednost koja rezultira superiornim kreiranjem vrednosti. To znači da kompanija mora imati resurse i sposobnosti koje su superiorne u odnosu na njenu konkurenciju, a zovu se sposobnosti razlikovanja.
Konkurencija je ključ uspeha ili neuspeha kompanije.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.