Odlomak

Rast i razvoj preduzeća dovodi do umnoţavanja poslova, te povećanja broja ljudi za njihovo ostvarivanje. Pred operativnim menadţmentom je izazov kako koordinirati njihov rad da bi se kroz zajedništvo dobilo više od prostog zbira njihovih pojedinačnih učinaka.
Za formiranje i funkcionisanje timova podrazumijeva se procjena potreba, postojanje kritične mase poslova, obezbedjenje dovoljnog broja ljudi sa potrebnim kvalifikacijama, upućenost i spremnost ljudi na interakciju, prihvatanje zajedničkih vrijednosti.
Uspješni timovi trebaju jasna očekivanja i zajedničku svrhu. Oni trebaju otvorenu komunikaciji i iskrenost izmedju članova tima. Potrebne su odredjene vještine svakog člana tima da bi zadaci bili izvršeni efikasno i efektivno, te kako bi bili adekvatno nagraĎeni.
Najbitnija karika u timu je lider. On ima svoje vrline i mane, u odreĎenim situacijama postiţe rezultate, a u drugim doţivljava neuspjeh. Uglavnom lider realno ne postoji. Lider je neko ko se ističe u najmanje dvije menadţerske vještine i jedna od njih je uloga intergacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 43 stranica
  • Ekonomija /
  • Školska godina: 2022
  • Diplomski radovi, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Ekonomski fakultet   /

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Komentari

Click to access the login or register cheese