studenti
Mesto za uspešne studente

Vrste projekata

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

UVOD

Sam termin projekat se vrlo često koristi, ali pitanje je šta je u stvari projekat. Postoje razne definicije projekta, prema jednoj (Wikipedia.org) od njih:
Projekat ili projekt (lat. proiectum — bačen unapred) je jedinstveni proces, sastavljen iz niza aktivnosti definisanih početkom i krajem, kao i ljudskim, finansijskim i drugim resursima, koji ispunjava određene uslove.
Svaka od planiranih aktivnosti unutar jednog projekta ima za cilj, zadovoljenje ukupnih potreba klijenta.
Prema drugoj definiciji: Projekt je privremeni napor preduzet da se kreira jedinstveni proizvod, usluga ili rezultat. Tako najčešće funkcioniše project management ili upravljanje projektima.
Naravno, pogrešno upravljanje projektom. Komunikacija među članovima tima je loša, klijent nije dao adekvatnu specifikaciju zahteva, i projekat nije uspešno završen.
Poražavajuća je činjenica da se više od 70% projekata neuspešno završi, nebitno je da li su projekti u Beogradu, ili Srbiji, jer ova statistika važi na globalnom nivou. Bez obzira na definiciju projekta, osobine koje ga čine projektom su identične i mogu se podeliti u ove tri kategorije:
• jedinstvenost u kontekstu
• privremeni karakter sa definisanim trenutkom početka i kraja
• definicija dostizanja cilja
Glavna osobina nekog proizvoljnog procesa, je jedinstvenost u kontekstu. Pod kontekstom podrazumevamo osim klijenta i više uslova i ograničenja kao npr. početak i kraj, dužinu trajanja, cilj projekta, razlike od drugih projekata i niz finansijskih aspekata, izraženim kroz budžet, troškove, itd. Pored toga, možemo reći da je projekat složen poduhvat sa velikim brojem aktivnosti i učesnika, da se odvija u budućnosti, sadrži rizike i neizvesnosti i zahteva integraciju, odnosno kooridinaciju u realizaciji.

Vrste projekta

Sada kada smo definisali šta je projekat, ostaje da vidimo koje sve vrste projekata postoje. Naravno, kao što za definiciju projekta postoji nekoliko različitih opcija, tako i za podelu projekata po vrstama, postoji još više varijanti. Navešćemo samo one najčešće korišćene podele.
Podela projekata prema Internacionalnoj asocijaciji za upravljanje projektima (IPMA) kaže da se svi projekti mogu klasifikovati u četiri grupe:
1. Investicioni projekti
2. Istraživačko-razvojni projekti
3. Organizacioni projekti (unapređenje organizacijskih procesa)
4. Informatički projekti (IT projekti)
Ova podela se može dalje razgranati u deset vrsta, odnosno deset kategorija projekata:
1. Vojni/odbrambeni projekti (vojni, odrambeni, kosmički)
2. IT projekti (razvoj softvera, projektovanje informacionih sistema)
3. Biznis projekti i projekti organizacionih promena (akvizicije, unapređenje procesa, novi poslovni poduhvati, restruktuiranje kompanije)
4. Međunarodni razvojni projekti (razvoj poljoprivrede, zdravstvo, školstvo, ishrana, naseljenost, mala i srednja preduzeca, infrastrukturni projekti)
5. Projekti komunikacionih sistema (komunikacione mreže, bežični telekomunikacioni sistemi)
6. Medijski projekti (filmovi, TV projekti, muzički projekti, eventovi)
7. Specijalni događaji (međunarodni i nacionalni događaji)
8. Razvoj proizvoda i usluga (informacione tehnologije, razvoj hardvera, industrijski proizvodi i procesi, proizvodi široke potrosnje, farmaceutski proizvodi i procesi, sve vrste usluga)
9. Projekti industrijskih postrojenja (projektovanje i izgradnja postrojenja, modifikovanje, zatvaranje postrojenja)
10. Istraživački i razvojni projekti (u oblasti zaštite šivotne sredine, industrije, medicine, ekonomije, naučni projekti)

 

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.