studenti
Mesto za uspešne studente

Značaj podjele i integracije poslovnih aktivnosti za formiranje organizacije preduzeća

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

UVOD

Jedna od definicija poduzeća je da je poduzeće ekonomska , ljudska, organizacijska cjelina, koja kombiniranjem faktora proizvodnje , proizvodi  proizvode I usluge koji se prodaju na tržištu radi ostvarivanja profita. Ključni pojam koji nas zanima u ovoj definiciji je “organizacijska cjelina”. Svako poduzeće ima svoju osnovnu svrhu postojanja I cilj koji želi ostvariti. Kako bi uspješno stiglo do tog cilja jako je bitna dobra organizacija, jer bez tog faktora , uspješno poslovanje poduzeća je jednostavno nezamislivo .

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Organiziranje predstavlja svjesnu ljudsku djelatnost koja ima svrhu uspostavljanja I usklađivanja veza I odnosa između I unutar elemenata koji na taj način oblikuju neku određenu cjelinu.  Kako cilj poduzeća ne bi ostao samo želja,  potrebno je ga je pretvoriti u zadatak, a uvjet za pretvaranje cilja u zadatak je organizacija. Na taj način se od cilja, koji u početku predstavlja nešto apstraktno , dolazi do zadatka koji ima osobine konkretnog jer se tada trebaju utvrditi izvršitelji zadatka, potrebno vrijeme za izvršenje kao I sredstva koja su neophodna za izvršenje. Da  bi se cjelokupan zadatak poduzeća bio u mogućnost izvršiti neophodno je prvenstveno izvršiti raščlanjivanje tog zadatka na jednostavnije dijelove. I ovdje ,dolazimo do pojma organizacijske strukture , jer ona predstavlja način na koji na koji se vrši raščlanjivanje ukupnog zadatka na parcijalne  pojedinačne zadatke. Zadaci se grupiraju skupa sa materijalnim I ljudskim resursima tj radi se o međusobnom povezivanju elemenata organizacijske strukture radnih mjesta I organizacijskih jedinica , I to na svim razinama-od radnog mjesta do razine poduzeća.
Raščlanjivanje zadatka na parcijalne zadatke temelji se na određenim načelima :

 • Izvršenje – predstavlja podjelu zadatka prema vrstama radnog procesa
 • Objekt – predstavlja podjelu zadatka prema vrsti proizvoda I usluga te prema profitnim centrima
 • Rang- predstavlja podjelu zadatka prema prioritetima , najčešče na funkciju izvršenja I funkciju upravljanja
 • Faza- je princip koji polazi od pretpostavke da se svaki zadatak sastoji od planiranja, izvršenja I kontrole, a to provode različite osobe
 • Svrha – predatavlja podjelu zadatka na primarne I sekundarne funkcije.

Najosnovnije  primjenjivano raščlanjivanje zadatka je ono prema izvršenju I prema objektu, a ostala tri načela su formalna.

 

 

ZNAČAJ PODJELE  I INTEGRACIJE POSLOVNIH AKTIVNOSTI

Izbor prave organizacijske strukture je jedan od osnovnih zadataka koje poduzeće treba napraviti prije nego započne sa radom.  Nakon utvrđivanja cilja poslovanja poduzeća , potrebno je izvršiti analizu svih faktora koji će utjecati na samo poslovanje. Prvenstveno to je poslovno okruženje u kojem će poduzeće djelovati.  Analiza poslovnog okruženja treba sadržavati informacije o konkurentnosti poduzeća u regiji  gdje se poduzeće osniva te mogućnost plasmana proizvoda ili usluge na datom području. Nakon toga potrebno je pristupiti procjeni dostupnosti resursa koji će biti uključeni u procesu poslovanja ( ljudski I materijalni resursi). Nakon što se izvrše ove osnovne procjene , sljedeći korak je projektirati dobru organizacijsku strukturu , podjelom poslova na pojedinačne cjeline. Naravno podjela poslova  vrši se prema  vrsti zadatka koji se obavlja. Na taj način formiraju se organizacijske jedinice, koje su po svom opisu posla totalno različite I neovisne jedna od druge , ali u globalu gledajući , jedna bez druge ne mogu funkcionirati. Nakon što se definiraju zadaci za organizacijske jedinice I unutar njih radi se raščlanjivanje I podjela poslovnih aktivnosti ovisno o potrebi I veličini poduzeća.  Ovdje je bitno naglasiti da se primjenjuje I sustav decentralizacije, jer pojedinačno gledajući, svaka od organizacijskih jedinica djeluje u svom polju I ima svog voditelja. Voditelj , sukladno potrebama dodjeljuje pojedinačne zadatke izvršiteljima , nadgleda njihov rad, ali na razini poduzeća odgovara glavnom menadžeru ( odnosno vlasniku poduzeća) za svoj resor. Podjelom poslova dobijate za svaki zadatak odgovornu osobu I na taj način se može uspješno pratiti svaka od aktivnosti , I brže reagirati na eventualne greške I nepredviđene okolnosti. U dobro organiziranom poduzeću svatko mora znati što mu je točno zadatak I na koji će ga način obavljati. U manjim poduzećima neke od aktivnosti koje su funkcionalno slične mogu se integrirati  unutar jedne organizacijske cjeline I na taj način poduzetnik štedi na vremenu I upošljavanju viška radne snage. U današnje vrijeme na tržištu postoji veliki broj malih poduzeća koja broje od 3 – 10 uposlenika , a svojim načinom poslovanja ne odskaču nimalo od većih poduzeća. Upravo na takvim primjerima integracija poslovnih aktivnosti dolazi do izražaja. Tu je bitna samo dobra organizacija I poslovanje poduzeća ne može doći u pitanje.

Što se tiče podjele poslovnih aktivnosti možemo za primjer uzeti jedno proizvodno poduzeće neovisno od toga kojim proizvodom se bavi.

 • Kao prvu organizacijsku cjelinu uzećemo odjel nabavke. Ovaj odjel se bavi nabavkom osnovnih I sekundarnih sirovina neophodnih u proizvodnom procesu. U ovom odjelu mora se praviti analiza ponude , troškova sirovina, procjena količinske nabavke i kvalitete.
 • Odjel proizvodnje sam po sebi podrazumijeva osnovu poslovanja poduzeća. Ukoliko se radi o proizvodu koji se sastoji iz više dijelova ili se proizvodi u više faza, poslovne aktivnosti moraju biti podijeljene sukladno tome.
 • Ovdje možemo ubaciti I odjel kontrole kvalitete koji je zadužen za testiranje finalnog proizvoda prije nego je plasiran na tržište.
 • Odjel prodaje bavi se plasmanom proizvoda na tržište I uspostavljanjem najbolje prodajne cijene. Od ovog odjela  ovisi dobit I profit poduzeća.
 • Odjel računovodstva zadužen je za računovodstveno poslovanje samog poduzeća; plaćanje I evidentiranje obveza samog poduzeća I sl.
 • Odjel financija u ovom slučaju vodi računa o naplati prodatih proizvoda I praćenje troškova poslovanja.
 • Odjel marketinga zadužen je za promociju poduzeća I objavljivanje novosti koje se tiču poslovanja
 • Kadrovski odjel zadužen je za upošljavanje ljudi , praćenje I evidentiranje kadrovskih promjena sukladno potrebama poduzeća. Sve aktivnosti koje su vezane za ljudske resurse obavljaju se preko ovog odjela.
 • Na kraju ( odnosno na vrhu)  nalazi se odjel uprave . To je u stvari rukovodeći organ cijelog poduzeća koji zaključuje poslove I određuje pravac u kojem će poduzeće ići. Ovaj odjel  donosi odluke o svim razinama poslovanja I od njega uveliko ovisi uspješnost samog poduzeća. Zato je jako bitno da se u odjelu uprave nalaze uspješni I jaki menadžeri  koji će znati reagirati I djelovati na pravi način u pravo vrijeme.

Ovo bi bila neka osnovna podjela organizacijskih jedinica proizvodnog poduzeća, iako se kod velikih proizvodnji ova podjela još više usložnjava, na način da se stvaraju još neki novi odjeli zaduženi za neke dodatne aktivnosti, ili se unutar ovakvih odjela stvaraju pododjeli koji se bave određenim zadatkom.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: , , ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.