Odlomak

Knjiga Ekonomika preduzeüa je koncipirana na nanaþin da sadrži upravo one elemente kroz
koje se može najpotpunije sagledati preduzeüe u izvršavanju poslovnih procesa odnosno
realizaciji reprodukcije u datom okruženju i uz postavljene zahteve i ekonomske principe.
Knjiga ima uvod i šest delova (celina).
U uvodu je razmatrana teorijsko – sadržajna komponenta ekonomike preduzeüa (pojam,
predmet i ciljevi, u kontekstu ekonomskih principa) kao opšte discipline poslovne ekonomije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 211 stranica
  • Ekonomika poslovanja preduzeca -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Ekonomski fakultet   Ima

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari