Odlomak

Ekonomika poslovanja predstavlja nastavnu disciplinu koja izučava
ekonomske komponente i procese poslovanja privrednih preduzeća i drugih
subjekata u uslovima ograničenih resursa i tržišnih zakonitosti.
U okviru programa Megatrend univerziteta primenjenih nauka,
„Ekonomika poslovanja“ je locirana na dimenzije, resurse i komponente
preduzeća kao osnovnog privrednog subjekta, koji obuhvata sve oblike
poslovanja: privredna društva (društva lica i društva kapitala), preduzeća,
zadruge, društvena preduzeća, preduzetničke jedinice, jednopersonalna
društva, delove inostranih kompanija i sl.
Ekonomika poslovanja izučava ekonomska stanja, procese i odnose
u okviru osnovne privredne jedinice – preduzeća kao privrednog subjekta.
U okviru ove discipline vrši se kvalitativna i kvantitativna analiza
svih ekonomskih pojava, kategorija i odnosa preduzeća i njegovog ekonomskog
okruženja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 145 stranica
  • Ekonomika poslovanja -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Zaječar,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za menadžment u Zajčaru  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese