Odlomak

Prisustvo države u ekonomiji je postojalo oduvek, pa je i samim tim uvek postojala i težnja “ekonomske slobode”, odnosno neuplitanja države u ekonomiju. U ovom segmentu, važno mesto zauzima stav Adam Smitha iz dela ” Istraživanje o prirodi i uzrocima bogatstva naroda”. Adam Smith je smatrao da će opšti interesi biti ostvareni ako budu prepušteni slobodnom delovanju, bez uplitanja bilo kojeg stranog autoriteta-države. Odnosno, objektivnost naučne analize ne sme biti nametnuta konstrukcija stranog autoriteta. Na drugoj strani, engleski ekonomista iz škole državnog intervencionizma, John Keynes je smatrao da je potrebno nešto i žrtvovati od individualnih sloboda da bi ekonomija u celini bolje funkcionisala. On smatra da država, zavisno od situacije, treba preduzimati određene mere u ekonomiji.
U prvom delu seminarskog rada detaljnije je obrađena uloga države u pogledu formulisanja i primene pravila tržišne privrede, obezbeđenja funkcionisanja odgovarajuće institucionalne infrastrukture, korigovanja tržišta u slučaju neadekvatne upotrebe resursa, aktivnog učešća u investicionoj politici i organizovanja privrednih aktivnosti.
U drugom delu seminarskog rada pažnja je posvećena osnovnim ekonomskim funkcijama i načinu organizovanja aktivnosti države u savremenim uslovima, što podrazumeva obavljanje šest osnovnih funkcija bitnih za funkcionisanje tržišne privrede.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari