Odlomak

Rudarstvo seže daleko u preistoriju, a već u srednjem veku je u temelju svake državne zajednice. Prva faza njegovog razvoja karakteriše se samo skupljanjem ruda i stena koje su bile na površini, te su prema tome bile lako dostupne i bez primene neke naročite tehnologije. Sledeću, drugu fazu, karakteriše razvoj tehnologija podzemne eksploatacije rudnih i ležišta nemetala, koja zaležu ispod površine. Ova faza odlikuje se eksploatacijom samo bogatih ležišta i bogatijih delova većih ležišta. Zapravo u ovoj fazi eksploatisane su iskqučivo rude koje su mogle da se direktno metalurški prerađuju bez prethodne pripreme. Početak treće faze poklapa se sa ubrzanom industrijalizacijom i enormnim povećanjem potreba za metalima i nemetalima kao i prirodnim energentima. Ovu fazu karakterišu:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Zaštita na radu

Komentari