Odlomak

On-line marketing ili elektronski bazirane aktivnosti, koje omogućavaju proizvođačima roba i usluga da zadovolje potrebe i želje svojih kupaca na brz i efikasan način, to je elektronski marketing, ukratko rečeno. Elektronski marketing mora biti kreativan, interesantan i podložan stalnim promjenama zbog obilja informacija koje se serviraju korisnicima. Internet je medij marketinga koji funkcioniše uz najniže i najveće iskorištenje troškova. Poruke su dostupne na svakoj tački zemljine kugle uz mogućnost uspostavljanja i održavanja ličnih kontakata sa trenutnim i potencijalnim potrošačima.
Internet je stvorio virtualno i globalno tržište oslobođeno granica vremena i prostora. Doprinjeo je i promjeni forme marketinga, od tradicionalnog (masovnog) sa “prosječnim potrošačem” i njemu prilagođenim instrumentima marketinga u marketing miks, u pravcu individualizovanog, prilagođenog (customized), ciljnog (one to one) marketinga.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari