Odlomak

U poslednjih petnaest godina u bankarstvu su se dogodile brojne promene. U jednom delu one su
posledica političkih, privrednih, tehnoloških i demografskih promena koje su obuhvatile razvijene zemlje i
zemlje u tranziciji. U drugom delu, one su rezultat promena unutar ukupnog finansijskog sektora.
Upoređujući moderno bankarstvo sa tradicionalnim bankarstvom pokazale su se bitne razlike. Nove
poslovne filozofije banaka, iz kojih proizilaze nove strategije, karakteriše orjentacija prema klijentu, za
razliku od tradicionalnog bankarstva. Zbog porasta životnog standarda stanovništva širom sveta i zbog
porasta konkurencije u globalnim razmerama, promene u poslovnim filozofijama banaka bile su neizbežne.
Iako je već napravljen veliki iskorak, proces prelaza sa tradicionalnog na novi pristup klijentima je još u
toku, kako u razvijenim, tako i u zemljama u tranziciji.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari