studenti
Mesto za uspešne studente

Diode

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)

 

Poluprovodničke diode su svoj naziv nasledile od elektroskih cevi slične namene, sa dve elektrode. Diode ne mogu da vrše pojačanje signala (struja, napon) ali u ograničenom smislu mogu da vrše prekidanje. Tačnije rečeno, grana električnog kola koja sadrži diodu postaje jednosmerna. Mnoge primene su upravo bazirane na tom svojstvu (usmerači, limiteri napona, demodulatori). U idealnom slučaju karakteristika diode se sastoji iz dve poluprave (slika 1.14). Od dva moguća smera dioda u jednom smeru (direktni smer) propušta struju, pri tome ispoljava zanemarljivi pad napona. U drugom smeru (inverzni smer) ne može da potekne značajna struja, bez obzira na primenjeni napon.

Poluprovodnička dioda je dvoslojne strukture (slika 1.15) koja se formira tako da se u jedan deo poluprovodničke pločice (P sloj) dodaju primesni atomi čiji je broj valentnih elektrona manji od broja valentnih elektrona polaznog poluprovodnika dok se u drugi deo (N sloj) dodaju atomi sa većim brojem valentnih elektrona. U P sloju na mestu valentnih elektrona postoji manjak elektrona što odgovara pozitivnom naelektrisanju (šupljina), isto može da se pomera pod uticajem električnog polja i može da učestvuje u provođenju električne struje. U N delu postoje slobodni elektroni koji takođe mogu da provode struju.

Povezivanjem diode u spoljno kolo struja može da potekne od P sloja prema N sloju a u suprotnom smeru ne može da doðe do proticanja struje. To se objašnjava time što električno polje usmereno od P dela prema N delu može da prebaci šupljine u N oblast i elektrone u P oblast, a pri suprotnom smeru električnog polja ne postoje nosioci koji bi prelazila preko granične oblasti (PN spoj). Postoje„i nosioci naelektrisanja pod uticajem spoljnog polja će se u ovom slučaju udaljiti od granične oblasti. Time se objašnjava usmeračko dejstvo diode. Nakon dopiranja primesnim atomima na poluprovodničku pločicu se priključe izvodi (na P deo se priključuje anoda ñ A, na N deo katoda ñ K) i ugrade je u odgovarajuće kućište. Strujno-naponska karakteristika poluprovodničke diode je eksponencijalna, može se opisati sledećom formulom:

 

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.