studenti
Mesto za uspešne studente

Električne instalacije i osvetljenje

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

PROJEKTNI ZADATAK BROJ 0030/95

Potrebno je izraditi kompletan projekat električne instalacije i osvetljenja stana čija je građevinska osnova data na priloženom crtežu. Projekat mora da obuhvati:

 1. Proračun osvetljenja za prostoriju sa najvećim i srednjim potrebnim nivoom osvetljenosti i procenu instalisane snage osvetljenja ostalih prostorija,
 2. Planove instalacije osvetljenja i utičnica kao i jednopolnu šemu razvodne table u stanu,
 3. Kompletan proračun vodova: za napajanje zgrade (od TS do KPO), mernog razvodnog ormana (KPO – MRO), razvodne table stana (MRO – RT) i svih strujnih kola u stanu,
 4. Proveru vrednosti pada napona i zaštite od strujnog udara,
 5. Pregled instalisane snage osvetljenja, usvojenih preseka i osigurača za sva strujna kola u stanu kao i pregleda opterećenja po fazama,
 6. Specifikaciju materijala.

Projekat uskladiti sa svim važećim propisima i standardima. Strogo se pridržavati i predvideti sve mere zaštite. Posebni zahtevi sa kojima treba uskladiti projekat su:

 • zgrada se napaja iz distributivne transformatorske stanice u koju je ograđen transformator od 630 kVA, 10/0.42 kV/kV, PCun=6.5 kW, PFe0=1.3 kW, sprege Dyn5.
 • Distributivna mreža je kablovska. Preko odcepa (kabla) koji je potrebno dimenzionisati napajaju se 3 slične zgrade. Prva se nalazi na 25 m od TS, a međusobno su udaljene po 12 m. U projektu smatrati da se stan nalazi u najudaljenijoj zgradi.
 • Zgrada ima 7 spratova sa po 3 slična stana. Zajednička potrošnja se može posmatrati kao potrošnja dodatnog stana.
 • U svakom stanu se predviđa ugradnja trofaznih utičnica za napajanje trofaznog štednjaka. Simetriranje opterećenja je potrebno izvesti za svaki stan ponaosob.
 • MRO su raspoređeni po spratovima, a najveće rastojanje od MRO do RT iznosi 12 m.
 • Zaštita od previsokog napona dodira se izvodi sistemom TN-C/S, pri čemu se PE i N provodnik odvajaju u KPO gde je izvršeno i glavno izjednačenje potencijala njihovim vezivanjem na uzemljivač.
 • Merama zaštite treba predvideti pojačane mere zaštite u kupatilu i izjednačenje potencijala metalnih delova.
 • Objekat se zagreva daljinski, a hladi se i dogreva električnom energijom (klima uređaji).
 • Za zagrevanje tople vode u kupatilu i kuhinji predvideti akumulacioni i protočni bojler, respektivno.
 • Može se smatrati da je srednja snaga po utičnici oko 500 W, a da je snaga električnog štednjaka oko 7000 W. Snaga ugrađenih klima uređaja iznosi 2200 W (4 uređaja). Snaga Protočnog bojlera iznosi oko 2500 W, a akumulacionog oko 2000 W. Za dogrevanje kupatila koristi se grejalica snage 1200 W.
 • Predviđeno je da zidovi i tavanica objekta budu izrađeni u svetloj boji.
Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: , ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.