Odlomak

Danas postoje razni programi za manje ili više automatsko crtanje, pa i trodimenzionalnih objekata, koji uglavnom služe više izradi ilustracija ili prospekata. Postoje takođe polu-profesionalni crtaći alati za građevinare, arhitekte i dr, ali program koji je najviše u upotrebi i koji je najzastupljeniji je AutoCad.

AutoCad je jedan od najpoznatijih računarskih programa za računarsko projektovanje. Autor programa je kompanija Autodesk koji nudi preko 75 specijalizovanih softverskih alata i pomagala za različita ekspertska područja (mašinogradnja , elektrika, elektronika, građevinarstvo, arhitektura, kartografija, geodezija, vatrozaštita…).

To je projektantska 2D i 3D platforma koja automatizuje zadatke koji su pred vama i obezbjeđuje digitalne alatke tako da se možete usresrediti na projektovanje a ne na sam softver.

AutoCad pripada grupi programskih paketa koji su manijenjeni crtanju, projektovanju i srodnim vidovima primjene računara u inženjerskoj praksi. Računarski podržano projektovanje (Computer Aided Design-CAD) danas predstavlja izuzetno moćan alat za savremenog projektanta. Brzina i lakoća kojom se crteži kreiraju ili modifikuju uz pomoć računara daju ovom vidu projektovanja veliku prednost u odnosu na klasičan način rada.

Granice primjene AutoCad-a su vrlo široke, i njih zapravo postavlja sam korisnik, jer se sve što se do juče moglo nacrtati na stari, dobro poznati način, danas se može generisati uz pomoć AutoCad-a. Oblasti u kojima je AutoCad već pronašao svoju primjenu su brojne a neke od najpoznatijih su:

  • Arhitektonski crteži svih vrsta
  • Dijagrami toka i organizacione šeme
  • Ponude, prezentacije i grafikoni svih vrsta
  • Izrada topografskih i geografskih karata
  • Geološki profili, prikaz stanja radova na rudniku i sl.

AutoCad je specifičan po sofisticiranom sistemu mjerila i visoka preciznost koja može ići i ispod milimikrona i sistem dimenzionisanja (kotiranja) razmjere sa automatskin računanjem koji zadovoljava i najstrože tehničke uslove.

AutoCad takođe nudi način rada u 2 režima i to u:
1. 2D režimu koji  zamjenjuje klasično crtanje na papiru i
2. 3D režimu koji služi za crtanje u 3 dimenzije.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Informacione tehnologije

Više u Maturski Radovi

Komentari