Odlomak

Veštački prekid trudnoće je svaki prekid trudnoće stare do 10 nedelja sproveden u medicinskim uslovima i od strane medicinskog osoblja. Vestački prekid trudnoće se izvodi isključivo na zahtev trudnice.

Za prekid trudnoće do 10 nedelja nije potreban samo pristanak trudnice vec i pristanak ginekologa koji treba da obavi intervenciju. Svaki ginekolog može da odbije izvođenje prekida trudnoće do 10 nedelja čak i kada ne postoje medicinske indikacije za odbijanje zahteva trudnice. Ukratko, ginekolog nije obavezan da radi intervenciju prekida trudnoće. Razlozi za ovo mogu biti različite prirode, od tehničkih pa do etičkih i verskih.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Etika Aleksandra Manojlović
  • Školska godina: Aleksandra Manojlović
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Medicinski fakultet  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari