Odlomak

Etika je nauka o moralu! Kada izgovorimo ovu definiciju, još uvek nismo tačno objasnili šta je to etika dok ne objasnimo reč ’moral’. Tu reč koristimo često, svakodnevno je srećemo u medijima, ali kada treba da joj damo definiciju uviđamo da to nije tako lako. Lako možemo da odredimo šta su moralno loša a šta moralno dobra dela. Recimo, pljačkanje prodavnice je nešto oko čega bismo se svi složili da je moralno loše, dok s druge strane, davanje novca prosjaku je moralno dobar čin.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Etika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari