Odlomak

 

Finansijski izveštaji, u koje spadaju bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu, aneksi, izveštaj o ostalom kapitalu i napomene predstavljaju izuzetno važne pokazatelje poslovanja svih privrednih preduzeća.
Analizom svih ovih pokazatelja, stvaramo sliku o poslovanju privrednog subjekta. Najpre je neophodno postaviti ciljeve radi kojih vršimo tu analizu. Dolazimo do toga da postoje dve vrste cilja istraživanja, a to su opšti i posebni ciljevi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari