studenti
Mesto za uspešne studente

Farmakoterapijska priprema pacijenata za stomatološku intervenciju

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)

Sedacija u stomatoloških pacijenata
Blaga sedacija
Stomatološke intervencije su obično bolne i prouzrokuju strah koji u mnogih pacijenata dovodi do anksioznosti. Sedacija, kao dopuna lokalne intraoralne anestezije, suzbija anksioznost i omogućuje da se stomatološka intervencija izvede bez većeg psihičkog stresa. U blagoj sedaciji očuvana je svest i odbrambeni refleksi, te je pacijent koperativan u toku intervencije. U te svrhe koristi se inhalaciona sedacija (azotni oksidul), intravenska (diazepam, midazolam) i oralna sedacija (diazepam, temazepam, lorazepam).
Blaga sedacija je idikovana za suzbijanje preterane anksioznosti ili u pripremi umereno nekoperativnih pacijenata, odraslih ili dece. Blaga sedacija pre stomatološke intervencije od posebnog je značaja za pripremu pacijenata rizika koji po klasifikaciji Američkog društva za anesteziju pripadaju ASA I i II grupi (kardiovaskularni pacijenti, pacijenti sa dijabetesom, epilipsijom) i obično se izvodi u ambulantnim uslovima. Izvođenje sedacije može se poveriti samo obučenom osoblju jer između sedativnog i opšteg anestetičkog efekta samo je razlika u stepenu depresije centralnog nervnog sistema.
Inhalaciona sedacija
Vrlo bezbedna i efikasna inhalaciona sedacija u stomatologiji postiže se primenom azotnog oksidula u koncentraciji od 30 do 50%. KAko se kiseonik, u koncentraciji od 30% i više, uvek kombinuje sa azotnim oksidulom, neželjeni efekti kao što su hipoksija i tkivna ishemija se ne javljaju u toku ove sedacije. Po završetku primene azotnog oksidula neophodno je da pacijent udiše 100% kiseonik u toku 2 minuta. Dobre strane inhalacione metode sedacije su te što omogućuje vrlo dobru titraciju doze kao i vrlo efikasno i brzo prekidanje sedacije.
Ova vrsta sedacije posebno je pogodna za decu, kardiovaskularne pacijente, na primer, sa anginom pektoris (zbog inhalacije visokih koncentracija kiseonika), a takođe je od koristi i kod pacijenata sa oboljenjem jetre ili bubrega. Inhalacionu sedaciju ne treba primenjivati kod trudnica jer na početku trudnoće, azotni oksidul može izazvati teratogene efekte ili pobačaj a na kraju trudnoće, prevremeni porođaj. Inhalaciona sedacija je nepogodna za pacijente sa akutnom ili hroničnom nazalnom obstrukcijom, infekcijom gornjeg respiratornog trakta ili hroničnim bronhitisom. Mentalno hendikepirane osobe nemaju dovoljno razumevanja i tolerancije za primenu ove vrste sedacije.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: , , ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.