Odlomak

1. Uvod

Pojam odluka i odlučivanje se koriste svakodnevno, a da često oni koji ih izgovaraju nisu u potpunosti sigurni šta je u stvari njihovo pravo značenje. Odluke se donose, a da njihovi donosioci često nisu ni svesni da to zaista čine. Gde god da se okrenemo, šta god da uradimo prethodno smo odlučili da to obavimo. U poslednjih pedesetak godina razvila se posebna naučna disciplina koja se bavi izučavanjem donošenja odluka i odlučivanja pod nazivom teorija odlučivanja.

2. Proces odlučivanja

Odlučivanje ili donošenje odluka predstavlja proces izbora jedne od raspoloživih mogućnosti koja ima za krajnji cilj ostvarenje nekog željenog stanja. Odlučivanje ili donošenje odluka predstavlja rezultat akcije ili strategije u praktičnoj primeni.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita na radu

Komentari