Odlomak

 

UVOD
Određene vrste usluga koje banka i nebankarska finansijska institucija nude, kao i celokupna struktura svake finansijske institucije prikazuju se u finansijskim izveštajima koji nam ukazuju na poziciju koju su banke ili druge finansijske institucije imale u prošlosti, koju imaju danas, kao i kuda će se kretati u budućnosti.

Dva osnovna finansijska izveštaja koja su merilo menadžerima banaka, klijentima (naročito deponentima sa velikim ulozima), i zakonodavnim organima jesu bilans stanja (izveštaj o finansijskom stanju) i bilans uspeha (izveštaj o prihodima i rashodima).

Takođe, druga dva glavna finansijska izveštaja koja se koriste su:
Izveštaj o izvorima i korišćenju sredstava i
Izveštaj o akcijskom kapitalu akcionara.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Ostalo

Više u Skripte

Komentari