Odlomak

 

Pod potencijalom se podrazumeva količina novčanih i nenovčanih sredstava koje svaka banka koristi u svom radu. Finansijski potencijal se može definisati kao ukupnost izvora sredstava koje banka transformiše u različite vrste finansijskih plasmana. Finansijski potencijal se može izjednačiti sa ukupnom pasivom u koju možemo ubrojati: depozitni potencijal, kreditne obaveze i ostale obaveze.
U obavljanju svoje osnovne funkcije pribavljanja i usmeravanja sredstava za potrebe privređivanja i reprodukcije, banka ima svoji istorijsku genezu i evoluciju. U zavisnosti od oblika privrednih aktivnosti, prilagođavali su se funkcija i cilj poslovanja bankarskih organizacija. Međutim, u svim društveno-ekonomskim okolnostima glavni sadržaj pojma banke određivan je njenim posredovanjem u finansijskim poslovima.
Prema osnovnom obeležju banke kao monetarne i finansijske institucije, njen zadatak je da plasira sredstva za potrebe svojih klijenata, i da ih pri tome valorizuje na najbolji način, sa najvećim ekonomskim efektom. Isti poslovni cilj banka ističe i u obavljanju drugih bankarskih poslova (usluga). Da bi poslovne banke mogle očekivati pun ekonomski efekat u obavljanju bankarskih poslova, ona mora raspolagati određenim volumenom i strukturom finansijskog i investicionog potencijala (potencijala za ostale plasmane) koje banka iskazuje u svom bilansu poslovanja (bilansu stanja).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari