Odlomak

FINANSIJSKO PRAVO
*Finansijsko pravo predstavlja skup pravnih normi kojima se regulišu finansijsko-pravni odnosi do kojih dolazi prilikom prikupljanja, upravljanja, raspodele i trošenja sredstava namenjenih zadovoljavanju javnih rashoda.
U širem smislu – skup pravnih propisa kojima se reguliše finansijska delatnost države i njenih institucija, kao i finansijsko-pravni odnosi do kojih dolazi pri novčanoj aktivnosti privrednih organizacija, fizičkih i pravnih lica.
– mlada disciplina koja je počela da se izučava kao samostalna nauka u periodu između dva svetska rata
– grana prava koja spada u javno pravo, jer zakonom uređuje odnose između države i javno pravnih tela s jedne strane, i fizičkih i pravnih lica, s druge strane
*U finansijskoj literature se posebno razmatra problematika pojedinih delova finansijskog prava kao npr. porezno pravo, budžetsko pravo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Finansijsko pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Novi Sad,  Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari