Odlomak

Fiskalna politika predstavlja oblikovanje poreza i javnih rashoda s ciljem da se ublaži jaz privrednih ciklusa, da se doprinese održavanju ekonomije pune zaposlenosti, oslobođene od inflacije i deflacije. Upotreba fiskalnih prihoda (poreza, doprinosa, carina, taksa i sl.) i budžetskih rashoda mora se vršiti u pravcu i na načim ostvarivanja ciljeva i zadataka makroekonomske politike (ubrzani privredni razvoj, konkurentska sposobnost privrede, puna zaposlenost, porast životnog standarda stanovništva). Fiskalna politika se bavi načinima prikupljanja novca u državnu blagajnu i njegovog trošenja.
Sastoji se od porezne politike i politike javnih rashoda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 22 stranica
  • Ekonomija Dr. Miroslava Petrevska
  • Školska godina: Dr. Miroslava Petrevska
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Čačak,  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Čačku  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari