studenti
Mesto za uspešne studente

Merenje koeficijenta difuzije radona kroz građevinske materijale

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Svaki od tri prirodna radioaktivna niza sadrži po jedan radonov izotop, gde pod terminom ,,radon” podrazumevamo samo izotop222 86 Rn , koji ima period poluraspada 3.824 τ ≈ dana i prisutan je samo u radioaktivnom nizu uranijuma238U . Sam radon 222 86Rn , koji je prirodan radioaktivni inertan gas, nastaje α- raspadom radijuma 226 88 Ra koga ima u zemljištu. Posle radioaktivnog raspada, ispod površine zemlje, radon napušta mesto generisanja i procesom difuzije dospeva u vazduh ili se rastvara u podzemnim vodama i na taj način obrazuje značajne koncentracije. Radon je inertan gas bez ukusa i mirisa koji teži da se veže za druge atome i tako postaje stabilnog molekulskog stanja, ova činjenica čini radon značajnim radioaktivnim zagađivačem. Pošto procesom difuzije radon prolazi kroz različite slojeve zemljišta sve do vazduha, zato je značajna analiza procesa difuzije radona u eksperimentalnim uslovima. Postoje brojni eksperimenti čija tematika predstavlja difuzija radona, kako kroz modele posebno uzetih uzoraka koji simuliraju različite vrste zemljišta, tako i eksperimenti gde se ispituju koeficijenti difuzije radona za različite materijale. Svrha eksperimenata je određivanje materijala, ili ogdovarajuće kombinacije vrsta i debljina građevinskih materijala koji imaju što manju vrednost koeficijenta difuzije, kako bi se u što većoj meri sprečio ulazak radona iz zemljišta u unutrašnjost prostorija, kako ne bi došlo do kontaminacije unutrašnjosti prostorije radonom i samim tim narušenja zdravlja ljudi koji žive u kontaminiranom prostoru. Pored zdravstvene zaštite ljudi, poseban uticaj koji radon vrši je na merne instrumente koji se koriste za merenje radioaktivnosti, naročito kod ,,niskofonskih” merenja. Uticaj radona u unutrašnjosti prostorija gde se vrši merenje je značajan, preko značajnog doprinosa linijama fona gama zračenja koji radon ima i proporcionalan je koncentraciji radona u unutrašnjosti prostorija i približno je proporcionalan zapremini vazdušnog prostora u kome se nalazi detektor. Naročita smetnja radona u eksperimentima je za slučaj kada se vrše niskofonska merenja, primer je niskofonska gama spektrometrija, razni eksperimenti u kojima se vrši merenje uticaja fluksa kosmičkih zraka, detektovanje WIMP-ova i drugi eksperimenti. Zato je neophodno u što većoj meri smanjiti difuziju radona u unutrašnjost prostorija, a za niskofonske eksperimente potrebno je stalno pratiti koncentraciju radona u prostorijama gde se vrši merenje, ovo naročito važi za podzemne prostorije gde se mogu naći visoke koncentracije ovog prirodnog radioaktivnog gasa.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.