studenti
Mesto za uspešne studente

Moguća upotreba karakterističnog rendgenskog zračenja u fotoaktivacionoj analizi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Aktivaciona analiza je jedna od metoda sa kojom može da se vrši kvalitativna i kvantitativna hemijska analiza elementarnih sastojaka uzorka. Pod pojmom aktivacije se podrazumeva nukelarna reakcija koja kao produkt ostavlja radioaktivno jezgro pa se detekcijom zračenja koje ono emituje (najčešće gama zračenja) dobijaju potrebne informacije. Osnovna odlika metode je da se ona bazira na principu aktivacije jezgara atoma koji su prisutni u uzorku. Postoje različite tehnike pomoću kojih se može izvršiti aktivacija. Neke od njih su neutronska aktivacija, fotoaktivacija, aktivacija naelektrisanim česticama i druge. Pošto sama aktivacija ne dovodi do narušavanja strukture jezgra može da se zaključi da je aktivaciona analiza potpuno nedestruktivan metod pomoću kog može da se odreĎuje koncentracija elemenata u nekom uzorku. U ovom radu je razmotrena jedna od metoda aktivacije – fotoaktivacija. Aktivaciju u ovom slučaju izaziva foton. Da bi se mogla vršiti analiza potrebno je prvo da se sa fotonima aktivira uzorak, a potom sledi merenje. Za merenja su potrebni pouzdani detektori kao što je na primer germanijumski detektor koji ima vrlo dobru energetsku rezoluciju. Nedostatak ovog detektora je što je velik, zahteva posebno hlaĎene sa tečnim azotom, a uz to su i dosta skupi. Ovaj problem bi mogao da se prevaziĎe sa detektorima novije generacije. To su poluprovodnički CdTe detektori koji su dosta mali, jeftini i jednostavni za rukovanje. Kod njih se hlaĎenje ostvaruje preko Peltijeovog efekta. MeĎutim, nedostatak ovih detektora je slaba efikasnost na visokim energijama, što znači da je on pogodan samo za detekciju x-zračenja. Zadatak ovog rada je da se ispita mogućnost dobijanja istih rezultata analiziranjem karakterističnog rendgenskog zračenja kao i u slučaju analiziranja gama zračenja u fotoaktivacionoj analizi. Ukoliko bi ovo dalo pozitivne rezultate, to bi značilo da se analiziranjem karakterističnog rendgenskog zračenja može doći do svih potrebnih informacija o uzorku kao i u slučaju standardne aktivacije.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.