Odlomak

Poslednjih godina se intenzivno proučava kompleksacija raznih lekova
sa β-ciklodekstrinom i njegovim derivatima. Jedan od osnovnih nedostataka
mnogih lekova, koji su inače vrlo efikasni, je mala rastvorljivost u vodi. Zbog
toga je terapijska doza veća od efektivne doze što rezultira smanjenom
biološkom raspoloživošću leka u organizmu, pri oralnoj terapiji. Rešenje ovog
problema je inkludovanje leka u molekul sa većom rastvorljivošću u vodi.
Time se znatno povećava rastvorljivost leka kao i njegova biološka
raspoloživost. β-ciklodekstrin i njegovi derivati su se pokazali kao dobri nosači
leka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Biologija

Više u Fizika

Komentari

Click to access the login or register cheese