Odlomak

1.UVOD
Odgovarajuća adaptacija organizma u procesu sportskog treninga ostvariti će se jedino ako odgovarajuće genetski determinirane morfološke, motoričke i funkcionalne karakteristike pojedinog sportiste prati i odgovarajući trenažni plan i program. Svaki trenažni sastav zahteva precizno doziranje, distribuciju i odnos trenažnog opterećenja i rasterećenja odnosno individualno definisane intenzitete i volumene intervala rada i oporavka. Kako bi trenažni sastav izazvao odgovarajuće adaptacijske mehanizme i razvoj energetskih kapaciteta u svakoj etapi trenažnog plana i programa, potrebno je poznavati njegove nivoe treniranosti i sve relevantne parametre potrebne za precizno planiranje i programiranje trening i kontrolu intenziteta.
Funkcionalne sposobnosti odnose se na učinkovitost aerobnih i anaerobnih funkcionalnih mehanizama, odnosno osnovnih energetskih procesa odgovornih za izdržljivost organizma. Osnovni energetski procesi definisani su kao aerobni i anaerobni, a u aktivnostima deluju u različitim merama. Nesumnjivo, u cikličkim sportskim aktivnostima tipa izdržljivosti, vodeću ulogu ima aerobna izdržljivost odnosno aerobni energetski kapacitet.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Fiziologija -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Sport
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fizički fakultet  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari