Odlomak

Uvod
Veličina serije i troškovi montaže imaju odlučujući uticaj kod izbora optimalnog rešenja tehnologije montaže. Troškovi manuelne montaže su praktično nezavisni od obima serije. Povećanje kapaciteta manuelnog sistema za montažu ostvaruje se prostom mulitiplikacijom.
Kruti sistemi za automatsku montažu su specijalni, visoko produktivni sistemi, čiji su proizvodni troškovi vrlo visoki. Ova vrsta sistema se po pravilu teško može prilagoditi promenama proizvoda, tako da je njihov vek povezan sa tržišnim vekom proizvoda. I ztog razloga troškov imontaže drastično rastu sa smanjenjem veličine serije .Njihova primena je jedino opravdana u slučaju masovne proizvodnje, odnosno velikog obima serije, kada su troškovi montaže po jedinici proizvoda značajno niži u odnosu na alternativne tehnološke forme.
Fleksibilni sistemi za automatsku montažu zauzimaju proctor izmedju manuelnih sistema i krutih i sitema za automatsku montažu.

 

 

 

 
Fleksibilnost
Fleksibilnost je sposobnost sistema da se prilagodi promenama. Najčešće se podrazumeva da se promene odnose na promenu proizvoda, odnosno varijantnost u njegovoj strukturi, na primer broj ili oblik delova, ili parametrima, na primer veličina. Ipak, u oba slučaja izmedju proizvoda postoji velika sličnost odnosno, radise o istoj vrsti odnosno familiji proizvoda.
Savremena definicija fleksibilnosti ima mnogo širi značaj. Fleksibilnost jednog sistema za automatsku montažu može da se posmatra kroz četiri ose:

1.Varijabilnost – fleksibilnost kao sposobnost sistema da se prilagodi varijantnim oblicima proizvoda (ova osobina postaje imperativ u kontekstu koncepta masovne personalizacije porizvoda (mass customisation))
2.Adaptivnost – fleksibilnost kao sposobnostsistema da toleriše naknadne (prethodno neplanirane) promene radnih zadatka i da se prilagodi njima (promena ciklusnog vremena,modifikacija tehnologije, ugradnja novih radnih stanica i/ili periferijske opreme)
3.Robusnost – fleksibilnost kao sposobnost sistema da toleriše odstupanja od nominala (greške geometrije delova, greške sistema za njihovo pozicioniranje u toku procesa spajanja, … concept trivijalnemontaže zamenjuje se konceptom adaptivne i ineligentnemontaže, čime se veštačkisistemi približavaju svojstivima manuelnih sistema)
4.Ponovna upotrebljivost (transformabilnost ilirekonfigurabilnost) – fleksibilnost sposobnost sistema da transformiše u neki drugi sistem prilagodjen novoj nameni (posebno značajna osobina u kontekstu kada tržišni vek proizvoda postaje kraći od veka tehnologije;savremenitrendovirazvoja tržišta čine tu razliku sve većom)

Konačni cilj u razvoju koncepta fleksibilne montaže su inteligentni sitemi za automatsku montažu. Savremene potrebe tržišta nameću potrebu izgradnje sistema za automatsku montažu koji moraju da budu konicipirani tako da obezbede racionalnu primenu u uslovima malih serija, velike varijantnosti proizvoda i brzo plasiranje na tržište. Ključno svojstvo koje moraju da poseduj ovakvisi stemi jeste fleksibilnost.
U zavisnosti od ciklusnog vremena i svojstava primenjene opreme razlikuju se dva osnovna oblika fleksibilnih sistema za automatsku montažu:

1. Slobodni transfer sistemi,
2. Robotski sistemi za montažu

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese