Odlomak

 

Modernizacija poljoprivrede u razvijenim zemljama počela je i trajala skro čitav vek. Ona je obeležena relativno stabilnom agrarnom politikom i državnom konceptu modernizacije poljoprivrede koji je rezultirao većim prihodima i većim kvalitetom života u ruralnim područjima. Ova politika je podrazumevala podršku države sa cenama proizvoda i paritetima, zaštitu domaće poljoprivrede po pitanju subvencija, ali i u vezi sa tehničko-tehnološkim i institucionalnim razvojem koji je bio usmeren na stvaranje sistema znanja i informacija u poljoprivredi.
Dostignut stepen modernizacije farmi kod razvijenih zemalja omogućava veću proizvodnju i kvalitet života farmera, ali i kvalitet njihovog života u ruralnim područjima, koji nastaje usled dugoročne politike njihovog socio-ekonomskog razvoja.
Za razliku od njih, srpski seljak sve to što sam navela nema i skoro nikad nije imao, i to zbog uticaja ideološko-političkih mera koji su ograničavali razvoj poljoprivrednog sektora.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari