studenti
Mesto za uspešne studente

Mineralna komponenta zemljišta-minerali

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (4 votes cast)

Rezime
Minerali su prirodne, tvorevine uglavnom neorganskog a redje organskog porekla, ustaljenog hemijskog sastava, odredjene strukture, morfoloških i fizičkih osobina. Medju najčešće minerale koji izgradjuju stene zemljine kore spadaju sledeće grupe: silikati, oksidi, hidroksidi, i karbonati. Nauka koja izucava minerale naziva se mineralogija a minerali su podeljeni u tri velike grupe:

• primarni minerali
• sekundarni minerali
• krajnji produkti raspadanja

U hemijskom pogledu minerali mogu biti različita, ponekad dosta složena, jedinjenja ili ređe, elementi. Važan sastojak nekih minerala je voda i ona se može pojaviti u više oblika. U prirodi minerali se mogu pojaviti kao tela pravilnog i nepravilnog oblika. Ukoliko poseduju pravilnu unutrašnju građu takve minerale nazivamo kristalima. Ukus, miris ili opip minerala možemo da podvedemo pod fiziološke osobine i da ih, kao i fizičke osobine, koristimo za identifikaciju pojedinih mineralnih vrsta.

Ključne reči: minerali, kristali, zemljište, osobine, voda.

1. Uvod
Minerali su prirodne, tvorevine uglavnom neorganskog a redje organskog porekla, ustaljenog hemijskog sastava, odredjene strukture, morfoloških i fizičkih osobina. Oni su mahom jedinjenja dva ili više elemenata, a sasvim retko se nalaze kao slobodni i pojedini elementi, tj. kao samorodno zlato, živa, bakar i gvoždje, dijamant, grafit i dr. Minerali su uglavnom neorganskog sastava medjutim u litosveri su prisutna i organska mineralna jedinjenja kao što su minerali koji ulaze u sastav uglja, mineralnih ulja (nafte), asfalta, ćilibara itd. Do danas je poznato i proučeno preko 3500 mineralnih vrsta, ali samo šezdesetak vrsta čine bitne sastojke litosfere izgradjujući najveći broj poznatih stena.

Medju najčešće minerale koji izgradjuju stene zemljine kore ili drugačije nazvane petrogene minerale, spadaju sledeće grupe: silikati, oksidi, hidroksidi, i karbonati a u podredjenim količinama još: sulfati, sulfiti, hloridi, fosfati, nitrati i druge grupe minerala.

Nauka koja izucava minerale naziva se mineralogija, ona je jedna od specifičnih disciplina geologije. Ona se bavi proučavanjem minerala, njihovih geometrijskih oblika, hemijskog sastava i strukture, fizičko hemijskih uslova njihovog postanka i promena kao i njihove primene u industriji i nauci.

Minerali su podeljeni u tri velike grupe:
• primarni minerali
• sekundarni minerali
• krajnji produkti raspadanja

 

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.