studenti
Mesto za uspešne studente

Obrabotka na fotografii so pomos na kompjuterski programi i kreiranje na oblak od tocki

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (3 votes cast)

OBRABOTKA NA FOTOGRAFII SO POMOŠ NA KOMPJUTERSKI
PROGRAMI I GENERIRANJE NA
OBLAK OD TOČKI
1. Rezime
Cel na ovaa seminarska rabota e da se razraboti postapka vo koja so
koristanje na kompjuterski programi Photosynth i 123D Catch treba da se
izraboti trodimenzionalen prikaz na objekt od kogo treba da se generira oblak
od točki. Generiraniot objekt treba da se prezentira va Civil 3D kade što ќe se
izvrši sporedba na geometrijata na modelot i geometrijata na realniot objekt.
Sporedbite ќe se izvršat preku sporedba na dolžinite i sporedba na
soodnosot na stranite. Isto taka potrebno e da se izvrši analiza na
postapkata na snimanje na fotografiite, načinot na koj softveot gi povrzuva
fotografiite i da se sporedat izleznite rezultati. Vo postapkata koristeni
se grupa na fotografii simeni so nekalibrirana kamera. Za pojasnuvanje
terminot „nekalibrirani“ kameri se upotrebuva za kamerite kaj koi ne e
poznata vnatešnata orientacija i nemaat idealen sistem na leќi što samo po
sebe vlijae vrz geomertijata na snimkta ( paralelnosta na vlezniot i izlezniot
zrak e narušena a so samoto toa i paralelnosta na ramninite na snimenite
objekti. Isto taka narušena e i paralelnosta na ramninata na snimkata so
ramninata na terenot) t.e dobivame fotografi kaj koi snimenite detali se so
različen razmer pomeѓu sebe .

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.