Odlomak

U ovom radu je obuhvaćen proračun betonske konstrukcije objekta „Povikom“, prema zadatim
presecima i ostalim crtežima vezanim za dati objekat. Prilikom proračuna statičkih uticaja izvršena je
dekompozicija objekta prema redosledu prijema opterećenja. Prema tome prvo je izvršen proračun
sekundarnih nosača, pa zatim rama koji je sačinjen od dva glavna nosača i tri stuba.
Proračun statičkih uticaja rama je, zbog njegove statičke neodređenosti, rađen pomoću metode sila.
Urađeno je prednaprezanje nosača i rožnjača i upoređivanja rezultata sa tačnim gubicima i
pretpostavljenim gubicima pri prednaprezanju, kao i klasično armiranje nosača i rožnjača i upoređenje
dobijene armature sa onom koja je dobijena prednaprezanjem. Proračun prednaprezanja rađen je u
programu napravljenom u Excel-u. Stubovi objekta su proračunati samo prema BAB ’87 i armirani
prema pravilima iz BAB ’87. Svi planovi armiranja su dati u grafičkim prilozima iz betonskih
konstrukcija

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Komentari

Click to access the login or register cheese