studenti
Mesto za uspešne studente

Životna sredina i održivi razvoj

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

OSNOVNI POJMOVI O ŽIVOTNOJ SREDINI I ODRŽIVOM RAZVOJU
Savremena politika o otpadu je bazirana na konceptu poznatom kao
hijerarhija upravljanja otpadom.
U vrhu hijerarhije upravljanja otpadom su prevencija i minimizacija stvaranja
otpada koje predstavljaju najprihvatljivije opcije sa stanovišta zaštita životne
sredine, jer se njihovom primenom minimalizuje korišćenje prirodnih resursa,
smanjuje ukupna količina i opasne karakteristike otpada.
Životna sredina, predstavlja sve ono što nas okružuje,
odnosno sve ono sa čime je direktno ili indirektno povezana
čovekova životna i prizvodna aktivnost.
Životna sredina se može posmatrati kaopetokomponentni
sistem koji čine:
• atmosfera
• hidrosfera
• litosfera
• zemljište
• organizmi
Održivi razvoj, je skladan odnos ekologije i privrede, kako bi se prirodno bogatstvo naše
planete sačuvalo i za buduće naraštaje. Može se reći da održivi razoj predstavlja generalno
usmerenje, težnju da se stvori bolji svet, balansirajuci socijalne, ekonomske i faktore zaštite
životne sredine.
Svetska komisija za zivotnu sredinu i razvoj, definisala je održivi razvoj kao razvoj kojim se
ispunjavaju potrebe sadšnjosti, bez uskraćivanja mogućnosti budućim generacijma da
zadovolje svoje potrebe.

 
PRERADA OTPADA – RECIKLIRANJE
Prerada otpada ili recikliranje je prerada i ponovno pretvaranje starih materijala u nove
proizvode sa ciljem smanjenja upotrebe svežih sirovina i smanjenje korišćenja energije.
Recikliranje je ključni koncept savremenog upravljanja otpadom i treći koncept održivog odnosa
prema spoljašnjoj sredini „Štedi – Ponovo koristi – Recikliraj“.
Težnja EU ka sve većem stepenu uvođenja reciklaže je u skladu sa hijerarhijom upravljanja
otpadom, čija je implementacija dugotrajan proces sa jedne strane, a sa druge put ka:

• smanjenu korišćenja ograničenih prirodnih resursa,
• smanjenju količine otpada koju treba odložiti na deponije,
• ostvarenju ekonomske dobiti,
• obezbeđivanju sekundarnih sirovina,
• uštedi energije,
• smanjenju troškova proizvodnje,
• otvaranju novih radnih mesta i očuvanju životne sredine

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.