Odlomak

Gradjansko procesno pravo cini skup pravnih normi koje regulisu gradjanske sudske postupke
( parnicni, vanparnicni i izvrsni ).
– Gradjansko procesno pravo je deo javnog prava.
– Ono ne regulise privatnopravne odnose izmedju ravnopravnih pravnih subjekata, vec odnose
izmedju suda i stranaka, kao i odnose izmedju samih stranaka u postupku.
– Gradjansko procesno pravo regulise odnos izmedju pojedinca i drzave u postupku za
ostvarivanje i izvrsenje privatnopravnih subjektivnih prava.
– Zadatak ove pravne discipline je da uredi i razgranici uticaj stranaka i suda na tok gradjanskog
sudskog postupka.
– Gradjansko procesno pravo sluzi zastiti i realizaciji subjektivnih gradjanskih prava, ali, u
odnosu na gradjansko pravo, predstavlja posebnu granu- javnog prava.
– Ove dve grane prava stoje u interakciji.
– Gradjansko pravo priznaje pravnim subjektima svojim materijalnopravnim normama odredjena
subjektivna prava, ali nacin njihove zastite i realizacije, pa i prinudnog izvrsenja, spada u zadatak
gradjanskog procesnog prava.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 227 stranica
  • Građansko procesno pravo Prof. Aleksandar Jakšić
  • Školska godina: Prof. Aleksandar Jakšić
  • Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari