studenti
Mesto za uspešne studente

Postupak i vrste stampe

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.3/5 (3 votes cast)

FLEKSO ŠTAMPA

Naziv “flekso štampa” potiče od savitljivih ili fleksibilnih štamparskih formi.Kodvisokeštampeštampajućielementisuizdignuti, tj.viši u odnosunaneštamapajuće, počemu je ova štamparskatehnika i dobilaime. Visokaštampa, kaonajranijioblikštampe, imala je svojeprednosti i nedostatke.Odprednostitrebanavestivrloznačajnukarakteristiku, posebnozaštampanjeteksta, a to je izuzetnaoštrinaslova, odnosnojakotisak. Stoga se visokaštampa, kaoidealnazaizraduteksta, i danaskoristi u nekimzemljama u slučajukada je potrebnoostvaritivisokkvalitetslova.Glavninedostacivisokeštampeodnose se nalošuraspodelupritiskaštampanjakodupotreberavnihštamparskihformi i zaklopnihmašina, kao i nakomplikovanuizraducilindričnihformizaštamanje. Takođetrebaistaći to da je olovokoje se koristilozalivenjeslovabilo i ostaloštetnopozdravljezaposlenih u štamparijama.Iakopogodnazaštampanjeteksta, visokaštampaneomogućavazadovoljavajućikvalitetotiskaslika i rasterskihtonova.
Kao moderan vid tehnike visoke štampe koristi fleksibilne štamparske forme i boje niskog viskoziteta. Štampaju se upojni i neupojni materijali (papir,karton, aluminijumska folija, kaširani materijali, plastične folije), plastične i aluminijumske folije i ostali materijali koji ne poseduju sposobnost upijanja. Najširu primenu ima u industriji ambalaže i prerađivačkoj industriji. Ovaj postupak karakterišu boje koje se brzo suše uz isparavanje rastvarača i znatno manjim pritiskom štampanja u poređenju sa drugim postupcima.
Mašine za flekso štampu se izvode isključivo kao rotacione. Prema nameni, ove mašine se mogu podeliti u dve grupe:
•     Mašine za višebojnu štampu ambalažnih materijala ili novina, koje štampaju iz rolne,
•    Mašine za štampanje talas-kartona za izradu kutija, koje se štampaju iz tabaka (tabli).
Mašine za flekso štampu iz rolni se najčešće grade kao mašine satelitskog (planetarnog) tipa, ili se sastoje od zasebnih štamparskih sekcija. One se najčešće koriste za štampanje ambalažnog materijala. Za njih je karakteristično da poseduju jedan štamparski cilindar velikog prečnika oko kojeg je raspoređeno nekoliko cilindara forme(najčešće 8 štamparskih sekcija, a u novije vreme i 10 štamparskih sekcija) sa pripadajućim sistemima za boju.

 

 

 

II.    RAVNA (Ofsset) ŠTAMPA

Ravna ofset štampa spada u tehnike indirektne štampe, što znači da se boja sa forme ne prenosi direktno na podlogu, nego se prethodno prenosi na gumenu pokrivku (koja je postavljena na ofsetni cilindar) a zatim sa nje na materijal za štampu. Kod ravne štampe štampajući i neštampajući elementi nalaze se u istoj ravni, a međusobno se razlikuju po svojim fizičko-hemijskim karakteristikama. Štamparska forma je tako pripremljena da su štampajuće površine prijemčive za boju a odbijaju vodu, dok neštampajuće površine primaju vodu a posle vlaženja odbijaju boju. Na formu se prvo nanosi sredstvo za vlaženje (voda) koje prekriva u tankom sloju oliofobne, neštampajuće elemente, dok boja koja se na formu nanosi posle vode prekriva samo oliofilne, odnosno štampajuće elemente.Štamparske mašine za ravnu ofset štampu pripadaju grupi rotacionih mašina, to znači da su elementi uređaja za ostvarivanje pritiska u štamparskoj jedinici cilindri, čije je osnovno kretanje rotaciono. Savitljiva štamparska forma se pričvrćuje na cilindar koji je u kontaktu sa ofset (gumenim) cilindrom, tako da se otisak sa forme prenosi na gumeni cilindar a sa njega na materijal za štampu.Proces štampe u tehnici ravnog ofseta odigrava se tako što se na formu koja je pričvršćena na cilindar forme, pomoću sistema valjaka za vlaženje, prvo nanosi sredstvo za vlaženje, koje se zadržava samo na hidrofilnim neštampajućim elementima, dok štampajuće površine ostaju suve. Zatim se na ovakvu površinu štamparske forme nanosi boja, koja prianja samo na štampajuće površine koje nisu prekrivene vodom. Dalje se boja sa štampajućih površina forme prenosi na gumeni cilindar sa kog se vrši otiskivanje.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

1 Komentar

  1. Dobar rad.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.