Odlomak

Hijeroglifsko pismo je najstariji oblik egipatskog pisma. Koristili su slike poznatih predmeta i bića, kao što su sova, ruka, vo, pojedinačno ili u kombinacijama. Pismo je u početku bilo piktografsko, da bi se vremenom razvio sistem pojmovnog i slogovnog pisma. Slika čamca mogla je označavati reč „čamac“, ali i „ploviti“. Hijeroglif koji je predstavljao sovu i trsku znači „ovde“, a ne „sova i trska“, jer kada se pročitaju, ove dve slike zvuče kao egipatska reč „ovde“. Pisalo se i horizontalno i vertikalno, ponekad u oba smera na istoj strani. S obzirom da se oko 2000. godine p.n.e. koristilo oko 700 hijeroglifa, jasno je da su bile potrebne godine da se nauči pisanje, pa se njihova upotreba ograničila na uzak krug ljudi kao što su sveštenici i pisari. Hijeroglifi su tokom nekoliko vekova pojednostavljivani, što je dovelo do pojave hijeratskog (svešteničkog) oblika pisma, znatno jednostavnijeg i pogodnijeg za brže pisanje. Nastalo je tokom trećeg milenijuma.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari