Odlomak

Porodica je prirodno okruženje za rast i razvoj svakog deteta. Odrastajući u porodici, dete stiče sigurnost i osećaj pripadanja, razvija svoje sposobnosti, usvaja znanja i veštine, sprema se za aktivan život u zajednici i osamostaljivanje. Nažalost, postoje okolnosti kada je detetu uskraćena mogućnost da odrasta uz svoje biološke roditelje. Mnogo je razloga koji dovode do toga. Svaka takva priča je drugačija, ali su ista prava te dece na posebnu brigu i zaštitu države. Deci o kojoj privremeno ili u dužem periodu ne mogu da se brinu njihovi biološki roditelji, obezbeđuje se druga – hraniteljska porodica koja se o njima stara kao o svojoj deci. Hraniteljstvo je odnos koji se određuje ugovorom o hraniteljstvu između deteta i njegovog hranitelja.Cilj ovog seminarskog rada je da se detaljnije objasni pojam hraniteljstva i njegovi oblici, kao i da se obrazloži postupak zasnivanja hraniteljstva,motivi za hraniteljstvo. Porodica je sklonište pred olujom, a dom je prva linija odbrane. Ima dece koja ostaju i bez doma i bez porodice.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari