Odlomak

Hromatografija je jedna od tehnika za razdvajanje komponenti smeša, a u kombinaciji sa odgovarajućim detektorima i za njihovu analizu. Zasnovana je principu da različite komponente neke smeše različito interaguju sa jednom istom supstancom sa kojom se dovode u kontakt.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 34 stranica
  • Fizička hemija -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Hemija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fizički fakultet  

Više u Hemija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari