Odlomak

Mnoge organizacije koje su do danas koristile standard SRPS ISO 9001 razvile su pisane procedure, opise procesa, poslovnike i zapise za svoj sistem menadžmenta kvalitetom, ne moraju ih menjati prelaskom na dokumentovane informacije.
Novim standardom ostavljena je mogućnost svakoj organizaciji da sama, u okviru primenjenog menadžement satandarda, utvrđuje koje su to dokumentovane informacije neophodne za efektivnost njenog sistema menadžmenta kvalitetom.
Ovaj novi prilaz, može mnogima da stvara neudomicu šta sa postojećim dokumentovanim sistemom, odnosno šta i kako raditi da bi postojeće stanje prilagodilo novim zahtevima, pogotovo štu su tumačenja u praksi bila različita i nejasna.
Cilj ovog rada je da predmete poslovanja Grafičkog centra VŠTSS uskladi sa standardima SRPS ISO 9001 i postojećim dokumentovanim sistemom menadžmet kvaliteta kako bi što jednostavnije i bezbolnije Grafički centar bio implementiran u postojeći dokumentovani sistem.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese