Odlomak

Nasljeđivanje otuda predstavlja ne samo pravni pojam. Naprotiv, javlja se i u mnogim drugim naukama, i prirodnim i društvenim (npr. biologiji, genetici, psihologiji, sociologiji, istoriji i dr.).
U savremenim pravima nasljeđivanje ima imovinski karakter i najčešće se označava kao prelazak imovine umrlog lica na druga lica.
Problem uloge, mesta i obima slobode testamentarnog nasljeđivanja u svakom konkretnom pravu je jedno od najznačajnijih kako teorijskih, tako i praktičnih pitanja nasljednog prava. Postavlja se pitanje da li dozvoliti apsolutnu slobodu zavještanja? Različiti pravni sistemi su na različite načine ova pitanja tumačili i davali odgovore.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese